Circulaire economie en biomassa bij het U10 beraad

december 9, 2016

Circulaire economie en biomassa bij het U10 beraad

Op 30 november ging de NMU met 50 raadsleden uit de U10 in gesprek over circulaire economie en de mogelijkheden en kansen daarvoor in de regio. De NMU organiseerde tijdens dit U10 beraad de gesprekstafel die zich boog over hoogwaardige toepassing van biomassa.

Het gesprek rondom biomassa leidde tot interessante nieuwe denkrichtingen. Het gaat hier dus niet om de biomassa die gebruikt wordt voor warmteopwekking. De mogelijkheden van hoogwaardig gebruik van biomassa zijn legio. Belangrijk is natuurlijk om ervoor te zorgen dat waardevolle stoffen ten goede komen aan de bodemkwaliteit. Maar daarnaast kunnen er ook andere producten gemaakt worden, zoals medicijnen, bioplastics of bouwmaterialen.

Gemeenten hebben een interessante positie. Ze zijn zowel producent (via het maaisel) als afnemer (bij de inrichting van de openbare ruimte). Tijdens het gesprek is verkend hoe de gemeenten en het waterschap deze positie van producent en afnemer beter kunnen benutten.

Ook Waterschappen produceren biomassa, bij de waterzuivering. Kansen liggen bij het sterke kennisnetwerk in de Utrechtse regio. Verkend zou moeten worden of het mogelijk is, om juist in deze regio hoogwaardige toepassing van biomassa te stimuleren in de keten van medicijnproductie.