Bouwen aan het draagvlak voor windturbines

juli 9, 2013

Bouwen aan het draagvlak voor windturbines

Het is een uitdaging om omwonenden te betrekken bij windenergieprojecten. Daarom organiseerde het Servicepunt HIER opgewekt Utrecht op 26 juni de bijeenkomst ‘Draagvlak en participatie bij windprojecten’. Zeker tachtig geïnteresseerden met verschillende achtergronden volgden het vier uur durende programma in de nieuwe kantine van Hockey Club Houten.

Het doel was om wijzer te worden over het creëren van draagvlak voor windenergieprojecten in de lokale politiek en de directe omgeving. Extra nadruk lag op (financiële) participatie: burgers en andere partijen laten delen in de windopbrengsten, bijvoorbeeld via sociale projecten. Dit zou goed zijn voor het algemene imago van windenergie. Op lokaal niveau wordt dit echter niet ervaren als een element waarmee tegenstanders te overtuigen zijn, bleek tijdens de bijeenkomst.

Financiële participatie in Houten

Voorafgaand aan de bijeenkomst werden de spiksplinternieuwe windturbines van de energiecoöperatie UWind en energiebedrijf Eneco bezocht (zie ook de website van UWind). UWind en Eneco geven voor de exploitatie van deze turbines 5000 obligaties uit die 500 euro per stuk kosten. 2800 obligaties zijn gereserveerd voor de inwoners van Houten en bestaande leden van UWind. Op deze obligaties zit een hogere rente (4,5 of 5,5% i.p.v. 4%), afhankelijk van de hoeveelheid wind dat jaar. Het was vanwege de fiscale mogelijkheden veel aantrekkelijker Windpark Houten onder te brengen onder één bedrijf; Eneco is daarom de enige eigenaar van Windpark Houten B.V.

De diverse inleidingen tijdens de bijeenkomst leverden een mooi pakket ‘do’s en don’ts voor het opbouwen van draagvlak’ op. Hieronder vermelden we de belangrijkste:

Doen

 • Focussen op het belangrijkste: voldoende voorstanders in de gemeenteraad. Dit is het hoofddoel van al je draagvlakactiviteiten.
 • Het positieve weerwoord verkondigen en blijven communiceren. Ga in op de argumenten van tegenstanders, ook tijdens de raadsvergaderingen: de tegenstander bereik je er niet mee, maar onderschat niet hoeveel mensen er meeluisteren die nog wel hun gedachten aan het vormen zijn.
 • Je eerst op andere projecten richten. Bouw eerst een stevige achterban op met onomstreden (sociale) projecten, zoals zonne-energie inkoopacties en stadslandbouw.
 • Tegenstanders zeer actief tegengas geven op internet en andere media. Ook hier geldt: al overtuig je de tegenstander niet, anderen lezen mee.
 • De positieve boodschap verkondigen. Het verhaal van de Friese dorpsmolens, waarbij de dorpsbewoners direct profiteren van hun eigen windturbines, is goed bekend: vertel dit verhaal verder.
 • De regie nemen en een windstandpunt kiezen. Tegenstanders hebben het meeste baat bij een gebrek aan regie.
 • Lokale betrokkenen inzetten als ambassadeur. Bijvoorbeeld de aannemer die de betonvloer heeft gestort: dat maakt lokale voordelen inzichtelijk.
 • Zoveel mogelijk eigen vermogen verzamelen. Dan pas doe je mee.
 • Bij je visie blijven. Een gemeente kan van je verwachten dat je bij voorbaat water bij de wijn doet en ook wel genoegen neemt met de helft van het aantal molens. Dus houd vast aan je plannen!
 • De grote beloning in je achterhoofd houden. De zes windturbines die Energie-U wil bouwen in Lage Weide kunnen 10.000 tot 15.000 huishoudens van stroom voorzien. Met de opbrengsten kunnen daarnaast prachtige sociale projecten voor de omgeving worden uitgevoerd.

Niet doen

 • Als gemeente een energiebedrijf worden. Gemeenten kunnen wel molens ontwikkelen en ze uiteindelijk overdragen aan energiecoöperaties.
 • Starten met minder dan tien actieve leden. Een windproject kan 25 jaar beslaan en je krijgt als initiatiefnemer veel over je heen.

Tips

Ten slotte werden er ook nog diverse tips gegeven. De belangrijkste:

 • Windparken kunnen een meerwaarde betekenen voor de omgeving door oprichting van een lokaal investeringsfonds.
 • Windenergie kan overheden helpen om andere uitdagingen aan te gaan, zoals werkgelegenheid, gebiedsontwikkeling, WOZ-inkomsten en de continuïteit van agrarische ondernemingen.
 • Na de realisatie van de windturbines kan het draagvlak 180 graden draaien.

Het volledige verslag van de bijeenkomst is hier te downloaden (PDF).