Bouw mee met de Regionale Energieagenda!

oktober 16, 2015

Bouw mee met de Regionale Energieagenda!

Samen kansen benutten voor een energieneutrale regio Utrecht. Op 30 oktober is daarover een bijeenkomst voor iedereen die werkt aan een duurzame energiewereld. Van harte welkom!

Recente publicaties tonen aan dat er geen technische en economische obstakels meer zijn om nu een energieneutrale samenleving te realiseren. Dat betekent enerzijds forse energiebesparing en anderzijds uitbreiding van de productie van duurzame energie. We zien veel initiatieven in de regio, die op kleine schaal mooie successen laten zien. Regionale versnelling zit er aan te komen, wat volop kansen biedt voor het bedrijfsleven.

Om deze kansen te verzilveren bundelen we graag de krachten op de verschillende terreinen waarop de energietransitie vorm moet krijgen. Denk aan grootschalige zonne-energie, energiebesparing bij bedrijven, aanpak van maatschappelijk vastgoed, Nul op de meter, handhaving 2.0. De relevante overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven spelen daarbij allemaal een belangrijke rol. Gezamenlijk kunnen we belemmeringen aanpakken die zich voordoen in de praktijk.

Bijeenkomst 30 oktober

Op 30 oktober geven we een extra impuls en komen we bijeen om gesmede allianties te verstevigen, successen te vieren en nieuwe kansen te benoemen. Wilt u een sessie (mede) organiseren die zorgt voor versnelling van besparing en duurzame opwekking in de regio, waarbij ook uw organisatie een significant belang heeft, dan horen wij het graag per e-mail. Ook gaan we in op behaalde successen en verkennen hoe we met deze voorbeelden massa kunnen maken. We maken kennis met ontwikkelingen die gaande zijn, op de brede thema’s waaruit de energieagenda bestaat.

Wanneer: 30 oktober 2015, 9.30-14.00 uur
Waar: Stadhuis Amersfoort
Voor wie: Voor iedereen werkzaam aan een duurzame energiewereld: bedrijfsleven, overheden, kennisinstituten, gebiedsmanagers, NGO’s etc. etc.
Aanmelden: via het formulier onderaan deze pagina

Programma

 • 9.00    Ontvangst
 • 9.30    Opening door Joris Hogenboom (NMU), dagvoorzitter
  • ‘De energietransitie in Nederland en kansen in Utrecht’ Keynote presentatie door Marjolein Demmers (directeur duurzaamheid van RoyalHaskoningDHV en Raad vd Leefomgeving en Infrastructuur)
  • Gesprek met bestuurders n.a.v. keynote over de aanpak in de regio. (w.o. Gedeputeerde Pim van den Berg, wethouder Lot van Hooijdonk, wethouder Michiel van Liere)
  • Catwalk van inspirerende voorbeelden uit de regio
 • 11.30  Samen kansen benutten in diverse werksessies: grootschalige zon, gebiedsgerichte aanpak, energiebesparing zorginstellingen, naar energieneutraal particulieren, handhaving 2.0, energiebesparing bedrijven. (zie aanmeldingsformulier).
 • 13.00  Lunch

Werksessies – samen kansen benutten

1. Grootschalige zonne-energie projecten

De afgelopen tijd ontwikkelen de grootschalige zonprojecten in de provincie Utrecht zich in rap tempo. Voorbeelden hiervan zijn grote daken van gemeenten of bedrijven, sportclubs of veldopstellingen. Er zijn ook steeds meer kansen zoals de SDE+ subsidie, de subsidie voor sportclubs, de uitbreiding van de postcoderoosregeling of het ruimtelijk beleid van gemeenten. Helaas zijn er ook nog steeds een aantal hobbels bij de meeste projecten.

Tijdens deze deelsessie krijgt u eerst kort inzicht in een aantal mooie en succesvolle projecten uit de regio en overige plekken in Nederland. Ook komen kansen aan bod, zoals het nieuwe programma grootschalige zon. Daarna organiseren we een matchmaking tussen initiatiefnemers van projecten en experts die hen verder kunnen helpen. Wilt u deelnemen aan deze sessie? Geef dan aan:

 • Of: met welk project u bezig bent en wat nog nodig is om het tot een succes te brengen.
 • Of: welke expertise u in huis heeft om grootschalige zonne-energie projecten verder te brengen.

Reacties op deze oproep graag per mail aan: w.jonkers@nmu.nl

2. Woningrenovaties: op naar energieneutraal!

In de regio Utrecht zijn het afgelopen jaar minimaal dertig woningen gerenoveerd naar 80% energiebesparing, sommige zelfs naar Nul-op-de-meter. Mooie voorbeelden die laten zien hoe het kan, op een belangrijk moment voor de Utrechtse aanpak! Bart van der Ree en Henk Seinen vertellen over de ervaringen. Daarnaast vertelt Kees Stap over zijn WoonPaleis-aanpak. We verkennen samen met u hoe dit kan worden opgeschaald naar 50.000 woningen.

3. Energiebesparing bij bedrijven

Aukje Kuypers, directeur van familiebedrijf Kuijpers Installaties, neemt ons mee met de ontwikkelingen in de markt, zoals de Kuijpers Energy Check Up aanpak. Ook heeft ze een interessant voorstel voor een ambitie voor energiebesparing bij bedrijven in de regio. Vervolgens is er ruimte om samen met de aanwezigen te verkennen of de ambitie wordt gedragen en welke actiepunten de verschillende stakeholders op zich willen nemen.

4. Energiebesparing in de zorg

De afgelopen jaren hebben de Gemeente Utrecht en NMU samen met zorginstellingen gewerkt aan de Utrechtse aanpak Energiebesparing in de zorg. In deze sessie nemen we u mee met de geleerde lessen (successen en belemmeringen) uit de Utrechtse aanpak. Welke knelpunten zijn er en hoe daarmee om te gaan? En wat betekent dit voor andere sectoren? Hoe zorgen we voor de echte versnelling?

5. Handhaving 2.0

Hoe zit het nu met de handhaving? Hoe zit deze in elkaar? Welke ontwikkelingen zijn er? Wat kan wel en wat niet? En hoe zijn de rollen verdeeld? Er is veel onduidelijkheid en wensdenken om ons heen. Vandaar dat deze sessie enerzijds duidelijkheid zal scheppen. Vervolgens zal het gesprek gaan over de vraag hoe we de beschikbare capaciteit in kunnen zetten om de effectiviteit op energiebesparing bij bedrijven zo groot mogelijk te maken.

6. Gebiedsgericht

De vastgoedmarkt is de afgelopen periode weer sterk in beweging gekomen. Ook zijn grote infrastructurele projecten gepland of al in uitvoering, zoals het stationsgebied Utrecht.  Daarmee ontstaan kansen voor duurzame gebiedsontwikkelingen. Aan de hand van verschillende voorbeelden worden best practices gedeeld ter inspiratie. Pim Klinkenberg van Cofely Suez geeft uitleg over het voorstel voor CO2-neutrale gebiedsontwikkeling.
Behalve best practices zijn er natuurlijk ook uitdagingen. We willen tijdens deze bijeenkomst met u in gesprek hoe we deze uitdagingen het beste kunnen aanpakken. Wie en wat hebben we nodig om onze ambitie voor duurzame gebiedsontwikkeling te verzilveren?  Denk mee en meld u aan!