‘Boerennatuur’ Groot-Wilnis-Vinkeveen krijgt vorm

april 7, 2016

‘Boerennatuur’ Groot-Wilnis-Vinkeveen krijgt vorm

De ‘boerennatuur’ grijpt haar kansen, de agrariërs kunnen weer vooruit, de bodem daalt minder, het water wordt schoner en ‘weidse recreatie’ komt op. Over die doelen waren alle partners uit de polder Groot-Wilnis Vinkeveen, waaronder de NMU, het in 2010 eens. Dus sloten ze voor 10 jaar een convenant waarin ze de doelen vastlegden. Nu, bijna 6 jaar later, zijn de eerste resultaten zichtbaar.

boerennatuur in polder Groot-Wilnis Vinkeveen: slootdraslandEr is een faunapassage bij de N212 ter hoogte van de ir. Enschedeweg, natuurontwikkeling vindt plaats in de Grote Sniep rond het Paviljoen torenrestaurant en ook Armenland Ruwiel kreeg extra natuur. Daarnaast zijn er op diverse plaatsen natuurvriendelijke oevers aangelegd en wordt er volop gebaggerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook is de landbouwstructuur voor de agrariërs in de polder sterk verbeterd.

Meerwaarde voor alle partijen

Op deze manier komt een toekomstbestendig Groot Wilnis-Vinkeveen, met meerwaarde voor alle partijen, steeds dichterbij. Die partijen zijn agrariërs uit het gebied, lokale partijen, LTO Noord, ANV de Utrechtse Venen, Staatsbosbeheer, waterschap AGV, gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht en de provincie Utrecht. En natuurlijk de NMU: die is lid van de Stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen, die de inrichting van het gebied regisseerde in opdracht van de Gebiedscommissie Utrecht-West.

Nieuwe film

Een nieuwe film van ca. 18 minuten is hieronder te zien. Een prachtige manier om een indruk te krijgen van hoe het gebied al is veranderd!