Boeren gaan natuur beheren in de Bovenlanden

februari 6, 2014

Boeren gaan natuur beheren in de Bovenlanden

Op 29 januari is het Definitief Ontwerp voor de Wilnisse Bovenlanden vastgesteld. Twee boeren gaan naast Staatsbosbeheer de natuur in het gebied beheren en worden daarmee ‘natuurondernemers’. De NMU was als lid van de stuurgroep betrokken bij de plannen.

Eind dit jaar beginnen de eerste werkzaamheden voor natuurontwikkeling. De graslanden in het gebied worden rijk aan weidevogels, kruiden en dieren. Ook komen er vijf stukken nat schraalland, met bijzondere flora.

Boerenbedrijf gericht op natuurbeheer

Al jaren wordt gesproken over de inrichting van de Bovenlanden. Joris Hogenboom, namens de NMU lid van de stuurgroep: ‘Natuur en landbouw komen straks heel dicht bij elkaar in dit oer-Hollandse veenweidegebied. Uniek is dat boeren hun bedrijf echt richten op het natuurbeheer. Melk en vlees komen op de tweede plaats. De NMU heeft dit steeds als voorwaarde verbonden aan het plan. Ook het waterbeheer wordt optimaal afgestemd op de weidevogels en plantenrijkdom. Het is mooi om te zien hoe twee betrokken ondernemers voor deze koers kiezen.’

Allemaal iets gewonnen

Ook natuurondernemer Arie van Oosterom is tevreden. ‘We zijn drie jaar bezig geweest met een ingewikkelde grote puzzel, waarbij iedereen een stukje moest leggen. We hebben met zijn allen volgehouden en hebben allemaal iets gewonnen. Ik krijg een mooie kans om mijn bedrijf te ontwikkelen.’

‘Voor de natuuropgave in De Wilnisse Bovenlanden is een fundamenteel andere keuze gemaakt: natuur beheerd door twee natuurondernemers. Aan het eind van de rit hebben we natuur die de moeite waard is met twee agrarische bedrijven met toekomst en daar kunnen we trots op zijn,’ aldus gedeputeerde Bart Krol.

Belangrijke natuurverbinding

De Wilnisse Bovenlanden heeft als gebied een belangrijke verbindende functie tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen. Het valt in zijn geheel binnen de Ecologische Hoofdstructuur en heeft als hoofddoelstelling natuur. Het gebied ligt ten zuiden van Mijdrecht en Wilnis in de gemeente De Ronde Venen.

De Stuurgroep De Wilnisse Bovenlanden regisseert namens Gebiedscommissie Utrecht-West de inrichting van het gebied. In de stuurgroep zijn gemeente De Ronde Venen, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer, ANV de Utrechtse Venen, LTO Noord en Natuur en Milieufederatie Utrecht vertegenwoordigd. De provincie Utrecht is adviserend lid.