‘Biomassa: samen kansen benutten’

maart 31, 2016

‘Biomassa: samen kansen benutten’

Op donderdag 24 maart organiseerde de NMU de ronde tafel ‘Biomassa: samen kansen benutten’. Het doel van deze tafel was om partijen uit de regionale biomassaketen samen te brengen, knelpunten en kansen betreft de hoogwaardige inzet van biomassa te bespreken en te komen tot vervolgstappen.

Biomassa rondetafel
De biomassa rondetafel in actie.

Aanleiding van de ronde tafel vormde een onderzoek uitgevoerd door Stefanie Cozijn, stagiaire bij de NMU. In dit onderzoek (zie het onderzoeksrapport) onderzocht zij mogelijkheden om een circulaire economie in de provincie Utrecht te bevorderen door een hoogwaardige inzet van biomassa te stimuleren. Een circulaire economie is een economie waarin geldt: ‘afval = grondstof’. Tijdens het onderzoek heeft Stefanie gekeken naar de mogelijkheden om in producten fossiele grondstoffen te vervangen voor biomassa. Haar presentatie is hier te zien.

Diverse partijen waren bij de ronde tafel aanwezig, variërend van diverse overheden, zoals het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht, gemeente Woerden en Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. Maar ook mogelijke afnemers en innovators, zoals een duurzame architect, het initiatief ECOBoards en De Klik namen deel aan de ronde tafel. Deze diverse groep heeft  meerdere knelpunten en kansen besproken voor de toepassing van biomassa. Vervolgens gingen ze samen in gesprek over hun mogelijke rol binnen het hoogwaardig inzetten van biomassa en de te nemen stappen.

Een greep uit de resultaten:

  • Er is nog veel bewustwording en kennisdeling nodig voordat hoogwaardige toepassing van biomassa structureel plaats zal vinden. De mogelijkheden zijn bij het grote publiek niet bekend. De NMU gaat, mede vanuit Cirkelregio, werken aan een gericht communicatietraject rondom circulaire economie.
  • Voor het vervolg is het nodig dat de exacte hoeveelheid beschikbare biomassa in de provincie Utrecht inzichtelijk wordt, inclusief de spreiding door het jaar heen. Hiervoor zou een zogenoemde ‘reststromenmakelaar‘ ingezet kunnen worden. We gaan onderzoeken wie dit het beste kan oppakken.
  • De huidige afvalwetgeving vormt een belemmerende factor. Biomassa wordt in veel gevallen bestempeld als afval, waardoor het inzetten van de stof niet is toegestaan. Het is wenselijk om een ‘tussencategorie’ te creëren: wanneer een nieuw product van een reststof gemaakt kan worden, wordt die reststof niet als afval bestempeld. Dit moeten we landelijk op de agenda zetten.
  • We bekijken het sluiten van een convenant tussen deelnemende partijen, waarin ze gaan samenwerken om het inzetten van biomassa te stimuleren en de keten te sluiten.