Bijeenkomst Utrecht Circulair op 31 maart

maart 6, 2017

Bijeenkomst Utrecht Circulair op 31 maart

Op vrijdag 31 maart vindt de bijeenkomst ‘Utrecht Circulair’ plaats, van 14.00 tot 17.00 uur in het Provinciehuis in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst wil de Alliantie Cirkelregio Utrecht naar boven halen waar zij haar circulaire pijlen’ op wil richten. We gaan in gesprek over de kennis en investeringsagenda aan de hand van een aantal thema’s, zoals bouw en demontage en biobased economy, afvalvrije gebieden en kantoren. Hiermee willen we vanuit de provincie Utrecht inbreng leveren in het Grondstoffenakkoord, maar ook bestaande initiatieven versnellen en opschalen, bijvoorbeeld door haalbare businesscases te ontwikkelen.

Om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen is er een Nationaal Grondstoffenakkoord in de maak. Op 24 januari is de intentieverklaring ondertekend in Den Haag en spraken partijen af om samen een circulaire economie te realiseren. Daarbij zullen zij naar vermogen bijdragen aan het streven van het Rijk om het gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel, metalen) te verminderen. Dit alles tegen de achtergrond van de adviezen van de Sociaal-Economische Raad en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, en het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’.

‘Utrecht Circulair’ voor bedrijven

Bovengenoemde ambitie zal nader uitgewerkt worden in een aantal transitieagenda’s, met daarin een actieagenda, een kennisagenda, een sociale agenda en een investeringsagenda. Graag verkent VNO-NCW Midden samen met de Alliantie Cirkelregio Utrecht de mogelijkheden om een programma ‘Utrecht Circulair’ voor bedrijven in de provincie Utrecht te ontwikkelen.

In de provincie is de Alliantie Cirkelregio Utrecht, waarvan de NMU onderdeel is, al volop actief als kennisnetwerk en matchmaker. Daarbinnen werken we samen met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven. Talloze bedrijven zijn al bezig om stappen te zetten naar een circulaire bedrijfsvoering, kennisinstellingen ontwikkelen onderzoeksprogramma’s en lokale initiatieven bestaan of ontstaan op vele plekken. Deze energie willen wij met u omzetten in nog meer daden. En een Utrechtse inbreng in het Grondstoffenakkoord.

Het programma voor deze middag wordt medio maart bekend. Wilt u komen? Dan kunt u zich hier aanmelden.

 

De Alliantie Cirkelregio Utrecht bestaat uit U10, gemeente Amersfoort, provincie Utrecht, EBU, NMU, USI, Cirkelstad Utrecht, gemeente Utrecht en VNO-NCW MKB Midden.

circulair