Bijeenkomst over Natuur in de Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek

mei 18, 2016

Bijeenkomst over Natuur in de Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek

Verbinden, vernieuwen en versterken in de Natuur! Dat is het motto voor een bijeenkomst voor lokale natuur- en milieugroepen over ‘Natuur in de Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek’. Organisatoren zijn de gebiedscoöperatie O-gen, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. 

Logoos_O-gen

Op veel plekken in de regio Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek wordt gewerkt aan projecten ter verbinding, herinrichting en beleving van natuur. Lokale natuur- en milieugroepen kunnen hierin een belangrijke rol spelen, maar hoe?

Op vrijdag 27 mei brengen we deze partijen bij elkaar. We kijken hoe organisaties kunnen aansluiten bij lopende projecten en willen samen komen tot nieuwe initiatieven. Kortom: kennismaken, van elkaar leren en met elkaar bedenken.

Voorbeelden die aan bod komen zijn:

  • Groene Valleilint: Wat kunnen we de komende jaren voor elkaar krijgen via kleinschalige (landschaps-) verbindingen in het noordoosten van de Gelderse Vallei?
  • Herinrichting uiterwaarden Nederrijn: een coöperatieve en integrale aanpak van natuurontwikkeling; met burgers en gebruikers
  • De Heuvelrug van top tot teen: de ontwikkeling van een Nationaal park
  • Grebbelinie: Welke initiatieven voor natuurontwikkeling en -beleving zijn mogelijk op deze cultuurhistorische linie?

Aansluitend gaan we op excursie langs de Grebbelinie en op bezoek bij het nieuwe Educatief Centrum Grebbelinie. De werkwoorden bij deze bijeenkomst zijn: ondernemen én actief meedenken.

Voor deze bijeenkomst zijn gericht uitnodigingen verstuurd. Mocht u echter ook belangstelling hebben om de bijeenkomst bij te wonen dan kunt u dit aangeven via secretariaat@o-gen.nl.

Van harte welkom!