Bijeenkomst Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Loont!

mei 27, 2014

Bijeenkomst Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Loont!

Bent u ondernemer en wilt u Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? De Natuur en Milieufederatie Utrecht, Netwerk Utrecht2040 en het landelijke programma MVO-Loont helpen u daar graag bij. In het najaar is er een inspiratie- en netwerkbijeenkomst. Ook horen we graag uw MVO-wensen.

Bij voldoende animo organiseren we in het najaar een inspiratie- en netwerkbijeenkomst. Op het voorlopige programma staan koplopers die hun situatie in de praktijk toelichten en een inhoudelijke verdieping op verschillende thema’s van MVO. We werken het programma momenteel nog verder uit en zijn daarbij benieuwd naar uw MVO-wensen!

Laat ons uw MVO-wensen weten door middel van het invullen van deze korte vragenlijst.

Korte vragenlijst

De NMU, Utrecht2040 en MVO-Loont willen u graag verder helpen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Om de komende bijeenkomst zo goed mogelijk in te vullen, zijn wij benieuwd naar uw MVO-wensen en behoeften. Ook als u niet van plan bent naar de bijeenkomst te komen, zijn wij benieuwd naar uw mening.
Wij stellen het daarom op prijs als u een korte vragenlijst wilt invullen.

MVO-beleid levert veel op

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt in dat een ondernemer de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op sociaal (people), ecologisch (planet) en economisch (profit) gebied en daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden.
Een goed MVO-beleid kan ondernemers veel opleveren, zoals kostenbesparing, sneller inspelen op de markt, nieuwe klanten, tevreden medewerkers, positieve publiciteit en verkleining van ondernemersrisico’s. Ondernemers die hun bedrijfsvoering afstemmen op de samenleving en het milieu, zijn duidelijke koplopers.

Achtergrond

Binnen het provinciale programma Op Kop hielpen ruim 100 koplopers elkaar om een klimaatneutrale bedrijfsvoering te voeren. De NMU is een tijd coördinator geweest van dit programma. Vorig jaar hebben deze koplopers zich aangesloten bij Netwerk Utrecht2040, een netwerk van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die met elkaar samenwerken voor een duurzame provincie Utrecht. De NMU is nu het MVO Loont-loket van deze regio.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jeannine van Bree (030-2567358 | j.van.bree@nmu.nl).