Bijeenkomst: duurzame melkveehouderij in Utrecht

november 16, 2016

Bijeenkomst: duurzame melkveehouderij in Utrecht

De melkveehouderij heeft het moeilijk, ook in de provincie Utrecht. De prijzen zijn laag en de vervuiling moet juist omlaag. Tijdens een bijeenkomst op 16 december zoomen we in op kansen, bedreigingen en mogelijkheden voor verduurzaming.

Wat: Bijeenkomst over duurzame melkveehouderij
Waar: Boerderij Fortzicht in Groenekan (Voordorpsedijk 35)
Wanneer: 16 december 2016, 9.30 – 12.00

De Nederlandse melkveehouderij verkeert in zwaar weer. De melkprijs is laag en ondernemers hebben het financieel moeilijk. Bovendien moet de veestapel mogelijk krimpen als Nederland niet komt met een goed pakket aan maatregelen om de fosfaatuitstoot te beperken.

Pleidooien voor verduurzaming

Tegelijkertijd spreken verschillende organisaties zich uit voor hervorming en verduurzaming. Onlangs pleitte de Rabobank voor een drastische hervorming. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) en de Sociaal Economische Raad (SER), twee adviesorganen van de overheid, vinden verduurzaming van onder andere de melkveesector nodig. En dan gaat het niet alleen om ecologische duurzaamheid, maar ook om een betere maatschappelijke positie.

Inzoomen op Utrechtse melkveehouderij

Reden genoeg voor de NMU om tijdens een bijeenkomst in te zoomen op de Utrechtse melkveehouderij. Waar komt de fosfaatdiscussie vandaan en hoe staat de Utrechtse sector ervoor? Wat zijn de gevolgen van een kleinere veestapel? Wat zijn de kansen en bedreigingen voor  de sector en voor de leefomgeving? Vervolgens willen we nader ingaan op twee mogelijke vormen van verduurzaming: omschakeling naar biologisch en de natuurinclusieve melkveehouderij. We sluiten af met een plenaire discussie.

De bijeenkomst is van belang voor bestuurders en beleidsmakers die betrokken zijn bij het beleid over de grondgebonden landbouw, voor agrariërs en voor vertegenwoordigers van natuur en milieuorganisaties. We nodigen u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn en mee te praten. Graag even aanmelden via het formulier onderaan deze pagina!

Programma bijeenkomst

9.30 Inloop
10.00 Korte inleiding door Joris Hogenboom (directeur NMU)
10.10 Grondgebondenheid, fosfaatrechten en derogatie. Een duiding van de ontwikkelingen en discussies van de afgelopen twee jaar en een schets van de (mogelijke) gevolgen voor Utrecht. Frits van der Schans (CLM Onderzoek en Advies)
10.40 Van gangbaar naar biologisch. Over de drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces. Christianne Hennipman (Boerderij De Bonte Parels, Westbroek)
11.00 Natuurinclusieve landbouw, wat is dat eigenlijk? Praktijkvoorbeelden die als inspiratie kunnen dienen voor Utrechtse melkveehouders en beleidsmakers. Theo Vogelzang (Wageningen Economic Research)
11.20 Plenaire discussie
12.00 Afsluiting