Bijeenkomst duurzame landbouw in Houten

november 30, 2015

Bijeenkomst duurzame landbouw in Houten

Bent u benieuwd naar Utrechtse boeren die zich inzetten voor natuur, milieu en/of een hechte relatie met consumenten? En naar de mooiste duurzame innovaties? wilt u meehelpen de kansen verkennen voor verdere verduurzaming? Kom dan op 16 december naar onze bijeenkomst in Makeblijde in Houten!

Kansen voor duurzame landbouw in Utrecht

Wat: Bijeenkomst duurzame landbouw
Waar: Makeblijde, Houten (Oud Wulfseweg 3)
Wanneer: Woensdag 16 december 2015, 9.30 – 12.30, met kleine lunch

Boer Leen Verkaik uit Montfoort legt ‘zijn’ weidevogels in de watten met ‘Weidevogel Wellness’. Bij tuinderij De Volle Grond in Bunnik doen ze het werk zoveel mogelijk met de hand. En William Pouw teelt in Schalkwijk mooie appels zonder kunstmest, chemische middelen of gentechnologie.

Dat zijn zomaar een paar voorbeelden van duurzame Utrechtse boeren die we als Natuur en Milieufederatie (NMU) het afgelopen jaar vonden. Dat deden we in het kader van onze campagne ‘Op zoek naar de duurzame boer’.

Bent u benieuwd naar deze Utrechtse agrariërs, die zich op hun bedrijf inzetten voor natuur, milieu en/of een hechte relatie met consumenten? En naar de duurzame innovaties, die volgens ons een plek verdienen in Utrecht? Kom dan op 16 december naar onze bijeenkomst in Makeblijde in Houten!

We presenteren dan onze ‘oogst’ aan duurzame boeren en innovaties. En we gaan, samen met u en zes mooie nieuwe initiatieven, de kansen verkennen voor de verdere verduurzaming van de landbouw!

Programma

9.30         Inloop

10.00       NMU campagne duurzame landbouw: stand van zaken en vooruitblik 2016

10.20       Presentatie: Voedselbossen – Natuur of landbouw? (Food Forestry Nederland)

10.40       Korte toelichting over de vijf workshops

10.50       Workshops over de volgende onderwerpen:

  • Voederbomen – Landschapselementen dragen bij aan veegezondheid en nutriëntenkringloop (Louis Bolk Instituut)
  • Biomeiler – Energieopwekking op een landbouwbedrijf door compostering van houtsnippers (Stichting Biomeiler)
  • Rechtstreex – Verkoop van regionale landbouwproducten draagt bij aan sociale cohesie in stadswijken  (Rechtstreex Utrecht)
  • Kringlooplandbouw – Grotere bodemvruchtbaarheid, lagere bedrijfskosten, schoner water (Programmabureau Utrecht West, samen met een melkveehouder)
  • Bee Deals – Fruittelers maken samen met ketenpartijen afspraken over het verbeteren van de leefomgeving voor bijen in de boomgaarden (CLM Onderzoek en Advies)

11.40       Plenaire terugkoppeling workshops met discussie

12.10       Reactie gedeputeerde Bart Krol op de kansen voor duurzame landbouw en de rol van de NMU campagne

12.20       Afsluiting – na afloop is er een kleine lunch aanwezig die u ook gemakkelijk mee kunt nemen