Bijeenkomst: de omgeving profiteert

augustus 10, 2017

Bijeenkomst: de omgeving profiteert

Zowel gemeenten als inwoners en lokale bedrijven kunnen veel meer (financieel) profiteren van windenergie dan tot nu toe gebeurt. Vindt u dit een interessant onderwerp en wilt u er graag meer over horen? Kom dan naar de bijeenkomst ‘De business case van windenergie’. 

business case wind
Bron illustratie: Bosch en van Rijn

Windontwikkeling. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten komen idealiter de gemeenschap ten goede. En dat kán ook. Zowel gemeenten als inwoners en lokale bedrijven kunnen veel meer (financieel) profiteren van windenergie dan tot nu toe gebeurt en/of bekend is bij betrokkenen.

Zo kunnen gemeenten als ze het slim spelen hun voorinvestering (zoals een goed gevoerd proces met belanghebbenden, beleidsvorming en het laten uitvoeren van de nodige onderzoeken) – deels – terugverdienen met de inkomsten uit leges en WOZ-belastingen van de gerealiseerde windturbines.

Bewoners en bedrijven die zich organiseren (bijvoorbeeld in een energiecoöperatie) kunnen ook op verschillende manieren meeverdienen aan windenergie. Indien zij er risicodragend ingaan (dus mee ontwikkelen) levert dit het meest op. Maar ook als je mede-eigenaar wordt van molens, kan er een interessant potje geld ontstaan om individueel en/of collectief te benutten.

Vindt u dit een interessant onderwerp en wilt u er graag meer over horen? Kom dan naar de bijeenkomst ‘De business case van windenergie’. Adviesbureau Bosch & Van Rijn weet van de hoed en de rand en neemt u graag mee in de kansen die hier liggen.

Wanneer:                                          Dinsdag 24 oktober, 19.30 – 22.00 uur
Locatie:                                              
Provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht
Programma en aanmelden:       Via deze link; kies bij Groepen ‘De businesscase van windenergie’.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de leeromgeving windopland.info – hét kennisplatform voor draagvlak en participatie bij Wind op Land. De bijeenkomst vindt plaats binnen een speciale deelsessie van de Najaarsbijeenkomst van U-Thuis, een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de regio Utrecht.