Bewoners maken wegverbreding Amelisweerd zichtbaar

januari 9, 2017

Bewoners maken wegverbreding Amelisweerd zichtbaar

Om iedereen te laten zien wat de snelwegplannen betekenen voor Amelisweerd, maakte de Kerngroep Ring Utrecht op 8 januari de voorgenomen boskap zichtbaar. Tussen 13:00 en 16:00 uur lichtten vrijwilligers toe wat er dreigt te gebeuren: 25 meter bos aan weerszijden van de huidige weg verdwijnt of wordt aangetast.   

Rood-witte linten maakten duidelijk dat aan weerszijden van de bak van de A27 minstens 600 bomen hun leven moeten geven voor de verbreding. De visualisatie maakte indruk op tientallen voorbijgangers, en op de verzamelde pers. Net als de kransen die werden gelegd voor de bedreigde bomen.

Besluit gepubliceerd, beroep mogelijk tot 2 maart

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit voor de verbreding van de A27 getekend. Op 19 januari is dit plan gepubliceerd en tot 2 maart kan iedereen, die eerder een zienswijze heeft ingediend, beroep aantekenen. Alle informatie hierover is te vinden bij het Platform Participatie van de rijksoverheid. Er zijn vragenuren op 25, 26 en 30 januari en op 1 februari.

De Kerngroep Ring Utrecht is een samenwerkingsverband van alle Utrechtse groepen die deze verbreding geen goede oplossing vinden voor de aanpak van bereikbaarheid en mobiliteit.

Draag je steentje bij aan onderzoek en beroep

Recent startten bewoners van Utrecht-Oost een crowdfundingsactie om een onafhankelijk en transparant onderzoek uit te laten voeren naar de noodzaak van de verbreding. Het is tot en met 13 januari nog mogelijk bij te dragen aan deze crowdfunding. Zie hiervoor https://voorjestadsie.nl/campaigns/15tegen14/. Het succes van deze actie biedt alle mogelijkheden voor een goed onderbouwd en succesvol beroep bij de Raad van State.

Laat je stem horen bij de verkiezingen

Ook heel belangrijk is de uitslag van de komende Kamerverkiezingen en de daarop volgende onderhandelingen. Een nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet kunnen besluiten dat zij géén € 1.200.000.000 reserveren voor twee extra stroken asfalt die alleen zullen leiden tot meer files, meer luchtverontreiniging en herrie.  Het is de hoogste tijd om te investeren in oplossingen die beter zijn voor zowel de bereikbaarheid als de gezondheid van stad en regio!