Bent U-Thuis ook klaar voor de toekomst?

augustus 17, 2016

Bent U-Thuis ook klaar voor de toekomst?

Collectief energiebesparen en opwekken met U-Thuis

Er gebeurt veel in de regio Utrecht! Veel energie initiatieven, gemeenten en aanbieders zijn actief om energiebesparende maatregelen mogelijk te maken. Voor de 4e keer organiseren we in het kader van U-Thuis een regionale bijeenkomst waar alle betrokken partijen bij elkaar kunnen komen en informatie kunnen uitwisselen.

Wat: Bijeenkomst over het versnellen van energieprojecten in de regio Utrecht, met informatie over:

 1. Succesvolle energie initiatieven in de regio
 2. Energiebesparing, online energieloket, landelijke subsidieregelingen
 3. De mogelijkheden om uw initiatief te koppelen aan regionale activiteiten

Waar: Provinciehuis, Archimedeslaan 6, Utrecht

Wanneer: Woensdag 5 oktober 19.30 – 22.00

Wie: Lokale energie-initiatieven, energieambassadeurs, geïnteresseerde bewoners, bestuurders en medewerkers gemeenten, aanbieders en uitvoerders van duurzame maatregelen aan woningen.

Aanmelden: Kan via het formulier onderaan dit bericht

De toekomst van onze woningen

Ti
jdens deze bijeenkomst richten we ons op de toekomst van de woningen in onze regio. Hoe ziet deze woning eruit en welke stappen zijn hiervoor nodig? Daarnaast zullen er verschillende deelsessies gaan over het bereiken van een grotere doelgroep, bijvoorbeeld door het benutten van de warmtecamera of de landelijke subsidieregeling.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van U-Thuis, het samenwerkingsverband van 15 gemeenten in de regio Utrecht om energiebesparing bij particuliere woningen te versnellen.

Programma

19.00 uur Inloop met koffie en thee en mogelijkheid tot bezoeken energiemarkt

19.30 uur Plenaire aftrap

 • Opening door Linda van Dort, wethouder gem. Stichtse Vecht
 • Lancering groepsaankoop SamenZonneEnergie
 • Energie overzicht regio Utrecht door Wijnand Jonkers, NMU
 • Inzet Sociale Media door de Klimaatzuster,  Anne-Marie Pronk

20.15 uur Deelsessies

 • Voorbeelden van succesvolle energie initiatieven uit de regio
 • Welke tools kan ik gebruiken om de woning in kaart te brengen?
 • Hoe benut ik de warmtecamera om mensen te bereiken?
 • Landelijke subsidieregeling energiebesparing bij particulieren
 • Hoe zet ik sociale media in om duurzaamheid te stimuleren?

21.15 uur Borrel en mogelijkheid tot bezoeken energiemarkt

Deelsessies – in detail

Voorbeelden van succesvolle energie initiatieven uit de regio

Tijdens deze deelsessie komen twee succesvolle initiatieven aan het woord om hun projecten toe te lichten:

 • Stichting Energie Zeist: Charlotte Post coördineert de werving, training en inzet van energieambassadeurs in gemeente Zeist. In een half jaar tijd is dit een bloeiend netwerk van actieve bewoners geworden en zijn er twee collectieve inkoopacties geweest. Charlotte vertelt over hoe dit is aangepakt.
 • Energiegroep Bunnik: Na de succesvolle actie in de winter “Heel Bunnik isoleert” is de Energiegroep Bunnik dit voorjaar aan de slag gegaan met “Heel Bunnik in de zon”. Samen met het regionale Energieloket Bleeve hebben zij een succesvolle groepsaankoop van zonnepanelen georganiseerd.

Hoe benut ik de warmtecamera om mensen te bereiken?

In de regio Utrecht hebben verschillende initiatiefnemers de warmtecamera vorig jaar benut om woningeigenaren te informeren over de kansen in hun woning. Ook komend stookseizoen zijn er weer meerdere plekken in de regio waar acties opgezet gaan worden. Rianne Bakker van Energie-U leidt deze sessie om de tops en flops met elkaar te bespreken. Deze sessie richt zich op de communicatie en organisatie van dit soort acties en niet op de techniek van de warmtecamera. Hiervoor zijn in het najaar weer nieuwe trainingen voor energieambassadeurs.

Nieuwe subsidieregeling, kans voor mijn lokale aanpak?

Op 15 september is de nieuwe subsidieregeling “Energiebesparing Eigen Huis” van start gegaan. Dit biedt kansen voor energie initiatieven, gemeenten en aanbieders om meer bewoners te bereiken met hun acties. Niels Hanskamp van BespaarLokaal heeft ervaring met lokale acties waarbij regelingen benut werden om meer impact te hebben. Hij vertelt over de ervaringen en gaat met de zaal in gesprek over de kansen voor deze nieuwe subsidieregeling.

Hoe benut ik sociale media voor mijn activiteiten?

Anne-Marie Pronk, De Klimaatzuster van het Klimaatverbond.

Over wetenschappelijk onderbouwde strategieën om duurzaamheid en energiebesparing te marketen. Mond op mond reclame is effectief, maar waar slaan mensen op aan? Hoe krijg je ze zover dat ze hun enthousiasme uitdragen? En welke content is het meest zinvol om te delen?

Woning verduurzamen, investeer in slim verbouwen!

Theo Land van [H]eerlijk Wonen en Gerrit de Heer van SBRCURnet

U-Thuis werkt met marktpartijen samen aan een aantrekkelijk aanbod van duurzame woningverbetering. Deze sessie gaat over ken je woning, hoe maak ik mijn woning een gezonde en comfortabele woning en wat is het financiële plaatje.

Energiemarkt – in detail

Op de energiemarkt staan tal van interessante partijen om mee in gesprek te gaan, zoals:

 • (H)eerlijk Wonen: ondersteuning van huiseigenaren, VVE’s, scholen, clubhuizen, lokale winkels bij het verduurzamen van woningen en gebouwen
 • Energie-U: opleiden/begeleiden van energieambassadeurs in de regio Utrecht
 • I-Choosr: organisator van groepsaankoop SamenZonneEnergie
 • Stichting Energie Zeist: stimuleert bewoners en bedrijven om de verduurzaming van Zeist versneld te realiseren
 • Duurzaam Woerden: een nieuw initiatief van betrokken Woerdenaren om Woerden te verduurzamen
 • Stedin: de netbeheerder in de regio Utrecht
 • BespaarLokaal: helpt huiseigenaren, gemeenten en bedrijven energie te besparen met instrumenten zoals de energielabelatlas of het woningdossier
 • CO2 Bank: CO2 compensatie met regionale projecten in de provincie Utrecht
 • Tiny Houses: Minder huis, meer leven
 • Energiepaleis: woningen mooi, comfortabel en energiezuinig maken vanuit de wens van de bewoner
 • E-Trias: biedt een platform om tot een brede samenwerking te komen in het verduurzamen van het particulier woningbezit middels integrale verduurzamingsconcepten