Bee Deal in de maak

april 15, 2016

Bee Deal in de maak

Grote kans dat binnenkort ook Utrecht een Bee Deal afsluit. In deze deal maken verschillende partijen uit de voedselketen en een gebied afspraken over een bijvriendelijke inrichting.

Eind vorig jaar organiseerde de NMU een bijeenkomst waarin samen met verschillende organisaties kansen voor verduurzaming van de Utrechtse landbouw werden verkend. De Bee Deals van het CLM kwamen hier ter sprake.

Naar aanleiding van de NMU bijeenkomst heeft het CLM de mogelijkheden voor het afsluiten van een Bee Deal in de Kromme Rijnstreek bekeken. Hierbij werden diverse partijen betrokken, waaronder boeren, het waterschap en een bedrijf uit de regio. Veel van deze betrokken partijen zien op korte termijn kansen voor het nemen van bijvriendelijke maatregelen.

Het CLM gaat op zoek naar financiering zodat er ook daadwerkelijk een deal kan worden gesloten.

Zie ook de pagina van Bee Deals.

bee-191629_1280