Bedrijven netwerk sluit aan bij Utrecht2040

oktober 1, 2013

Bedrijven netwerk sluit aan bij Utrecht2040

Klimaatneutraal! Daar draait het om bij Op Kop. Ruim 100 koplopers telt de provincie Utrecht. Bedrijven en organisaties die een klimaatneutrale bedrijfsvoering voeren of willen voeren. Om klimaatneutraal te worden, besparen zij energie, wekken zij duurzame energie op en de resterende CO2-uitstoot wordt gecompenseerd.

Op 11 september 2013 zijn tachtig Koplopers bij elkaar gekomen om met elkaar een nieuwe fase van Op Kop in te luiden. De afgelopen jaren zijn binnen het Op Kop Netwerk allerlei bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Deze bijeenkomsten boden inspiratie, kennis en volop kansen om te netwerken in de wereld van duurzaam ondernemen.

Aansluiting bij Utrecht2040

Voor de toekomst van Op Kop is aansluiting gezocht bij Utrecht2040 en de Economic Board Utrecht, om de maatschappelijke uitdagingen rond het vergroenen van de economie ook daadwerkelijk om te kunnen zetten in economische kansen. Op 11 september is op een actieve manier invulling gegeven aan deze samenwerking.

In drie werksessies zijn deelnemers aan de slag gegaan met de thema’s: Energie in de bestaande bouw, Duurzame Mobiliteit, en Afval en Circulaire Economie.

Circulaire economie

Bij circulaire economie gaat het bijvoorbeeld om meervoudige waardecreatie, en om een businesscase voor de gehele keten in plaats van de individuele ondernemer. De deelnemers willen graag met elkaar verder denken om andere verdienmodellen te verkennen en andere partners hierbij te betrekken.

Duurzame mobilliteit

Bij de werksessie Duurzame Mobiliteit zien de deelnemers vooral kansen in een gebiedsgerichte aanpak, waarbij een groep van bedrijven samenwerkt aan het lokaal en duurzaam organiseren van hun mobiliteit. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn dat de gebruiker centraal moet staan en dat beloning voor die gebruiker een essentiële factor is.

Energiebesparing

Tot slot werd in de werksessie Energiebesparing geconstateerd dat het vinden van goede businesscase vaak nog een probleem is. Daarom is het nodig om successen op te schalen, de krachten te bundelen en te leren van elkaar. En om op een innovatieve wijze de consument te ontzorgen.

De komende tijd worden de gezamenlijke ideeën verder vorm gegeven. Doel is om maatschappelijke uitdagingen rond het vergroenen van de economie ook daadwerkelijk om te kunnen zetten in economische kansen.