Autodelen populair onder inwoners van Utrecht

juni 20, 2013

Autodelen populair onder inwoners van Utrecht

Auto’s, elektrische fietsen, bakfietsen, aanhangwagens, busjes en scooters delen met je buren. De NMU noemt het Buurtmobiliteit en ondervroeg een paar honderd inwoners van de provincie Utrecht over hun kennis, mening en ervaring. Eén op de zes van de ondervraagden doet al aan autodelen en nog eens een kwart overweegt een eigen auto te delen.

Ook overweegt een derde van de mensen een (elektrische) fiets of toebehoren als een fietskar of aanhangwagen te delen.

Milieubesparing

Het blijkt dat Greenwheels en de OV-fiets zeer grote bekendheid genieten, maar ook dat er nog veel alternatieven onbekend zijn. Gevraagd naar de belangrijkste voordelen van autodelen, valt op dat de respondenten de milieubesparing als eerste noemen, vervolgens het feit dat autodelen leidt tot minder parkeerplaatsen en meer ruimte voor groen en spelen en ten slotte dat het zorgt voor bewustere keuzes – ook voor fiets en openbaar vervoer.

Zorgen

Bij de belangrijkste nadelen staat de onzekerheid over de beschikbaarheid van een auto als je er één nodig hebt voorop. Ook het feit dat je een stukje moet lopen of fietsen naar de plek waar de auto staat wordt als nadeel gezien.

Nog veel onbekend

De NMU constateert op basis van de antwoorden dat er nog veel feitelijke informatie over autodelen onbekend is bij het grote publiek. Uit onderzoek van de consumentenbond blijkt bijvoorbeeld dat de besparing voor een gewoon huishouden gemiddeld € 120 bedraagt. Uit ander onderzoek blijkt een auto gemiddeld € 300-600 per maand te kosten, afhankelijk van de leeftijd van de auto.

Autodelen kan al voordelen opleveren als er minder dan 15.000 kilometer per jaar wordt verreden. Dat is voor de meeste tweede auto’s het geval en ook voor een groot deel van de eerste auto’s. Verder valt op dat het bestaande aanbod meestal bestaat uit het delen van één vervoermiddel, terwijl een groot voordeel van Buurtmobiliteit is dat je meerdere vervoermiddelen tot je beschikking hebt.

Experiment

De NMU start met een aantal “voorbeeld“ straten in Utrecht en Amersfoort met het delen van vervoersmiddelen. Het is een experiment om te onderzoeken hoe buurten kunnen worden gestimuleerd samen in hun vervoersbehoefte te voorzien. Bijvoorbeeld door een ‘buurtwagenparkje’ met verschillende vervoersmiddelen te organiseren (van bakfiets tot elektrische auto), waarmee voor alle deelnemende buren altijd het benodigde vervoer beschikbaar is.

Meedoen?

Interesse in Buurtmobiliteit? De NMU kan nog enkele buurten in de gemeenten Utrecht en Amersfoort begeleiden. Kijk op www.nmu.nl bij (Buurt)mobiliteit voor meer informatie of bel projectleider Douwe Wielenga op 06-21240809.