Amersfoortse partijen willen ‘energiearmoede’ te lijf

juli 1, 2013

Amersfoortse partijen willen ‘energiearmoede’ te lijf

De gemeente Amersfoort, de woningcorporaties én de huurders daar willen energie besparen. Niet alleen voor het milieu, maar ook om ‘energiearmoede’ bij lage inkomens tegen te gaan. Dat bleek tijdens een Ronde Tafel op 19 juni organiseerden. Dus zoekt de NMU actieve huurders die iets willen met energiebesparing!

Op 19 juni organiseerde de NMU samen met de Woonbond een Ronde Tafel over energiebesparing in de Amersfoortse huursector. Dit deed zij in het kader van het landelijke project Stook je Rijk (www.stookjerijk.nl), waaraan gemeenten, woningcorporaties en huurders meedoen. Deze drie spelers hebben elkaar nodig om de doelstellingen te halen. In de Observant gingen zo’n 35 mensen met elkaar in gesprek.

Energiearmoede tegengaan

Conclusie van de avond is dat de gemeente, de woningcorporaties én de huurders energie willen besparen. Niet alleen vanuit milieuoogpunt, maar ook als sociale opgave, zoals bleek uit de presentatie van de Woonbond. Want energie-armoede neemt toe: steeds meer mensen geven 10% of meer van hun inkomsten uit aan energie. Daarnaast zijn energiebesparende maatregelen ook bevorderlijk voor het comfort in de woning.

De NMU zette uiteen welke resultaten de drie woningcorporaties tot nu toe hebben geboekt. De gemeente Utrecht presenteerde haar ambitie op het gebied van energienotanul-renovaties. En vertegenwoordigers van de drie woningcorporaties, raadsleden en huurders debatteerden met elkaar over het einddoel, de weg ernaartoe, en de rollen die zij (kunnen) spelen.

Ieke Benschop van de NMU riep aanwezigen tenslotte op zich te melden voor de StookjeRijktrofee, die op 21 november tijdens een landelijke afsluitende bijeenkomst wordt uitgereikt. Meer informatie over het project is te vinden op www.stookjerijk.nl.

Oproep voor actieve huurders

Tot slot komt de NMU graag in contact met pro-actieve huurders. Dus ben je huurder in Amersfoort en heb je interesse in energiebesparing? Organiseer je dan in je wijk of complex en neem contact op met je woningcorporatie! Of stuur een mailtje naar de NMU, Ieke Benschop: i.benschop at nmu.nl of 030–2567 355.