Amersfoorters willen actieplan voor energiezuinige huurwoningen

oktober 7, 2014

Amersfoorters willen actieplan voor energiezuinige huurwoningen

Amersfoort heeft met woningcorporaties afgesproken dat alle huurwoningen in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Ook wil de gemeente in 2030 een CO2-neutrale stad zijn. Heel mooi, maar dan moet de wethouder wel komen met een actieplan, zeiden raadsleden tijdens het StookjeRijk-debat op 16 oktober.

‘Amersfoort heeft nog veel te doen om de doelstelling energiebesparing voor 2020 in de sociale huursector te halen. Zeker om in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn,’ stelde wethouder Menno Tigelaar van Milieu tijdens het debat.

Twee vliegen in één klap door nul-op-de-meter

Om huurwoningen energiezuinig te maken neemt de gemeente Amersfoort ‘Nul-op-de-meter renovaties’ als uitgangspunt: die leveren vernieuwbouwde woningen op zonder energierekening. Dan slaat de wethouder twee vliegen in één klap: ‘energiebesparing in de bestaande bouw’ én ‘woonlastendaling voor de laagste inkomensgroepen’.

Dan moet gemeente daarvoor wel een actieplan (of roadmap) opstellen, stelde gemeenteraadslid Astrid Janssen (GroenLinks). ‘En betrek daar dan ook innovatieve bouwbedrijven bij, naast huurders en woningcorporaties.’ En misschien kan de gemeente energiezuinige woningen ook nog minder belasten?

Ook huurders willen duidelijk plan voor energiebesparing

Ook huurders willen een duidelijkere – openbare – planning voor het energiezuiniger maken van de huurwoningen, met name in de wijk Soesterkwartier. Ze willen weten wat ze kunnen verwachten aan energiebesparende maatregelen, als de betreffende woning (na hun verhuizing) wordt verkocht. Krijgen huurders die zich goed organiseren voorrang, zoals tijdens eerdere StookjeRijk-debatten werd aangegeven? In elk geval moeten de huurdersorganisaties actiever worden betrokken bij de plannen van de woningcorporaties, vinden de huurders.

Gelukkig geven de corporaties aan dat ze graag met huurders in gesprek gaan over hun wensen. Verder denken ze dat ze het doel van het Energieakkoord (voor alle huurwoningen gemiddeld energielabel B in 2020) wel zullen halen. Toch gaat dat bij Portaal en Omnia niet lukken voor hun Amersfoortse bezit, als ze in het huidige tempo doorgaan. Net als de gemeente zullen zij dus een paar tandjes moeten bijschakelen. De Alliantie ligt wel op schema.

Opschaling is nodig in Amersfoort

Ook 033Energie – een initiatief van bedrijfsleven en overheid om samen woningen in Amersfoort energiezuiniger te maken – geeft aan dat er in Amersfoort zeker moet worden opgeschaald. ‘Het is een kwestie van ambitie en samenwerking,’ zegt projectleider Herman Schotman.

‘En die ambitie moet niet energielabel B zijn, maar Nul-op-de-meter,’ voegt Schotman daaraan toe. Dus gaat 033Energie aan de slag met 12 Nul-op-de-meter renovatie-concepten voor de meest voorkomende soorten woningen in Amersfoort. Waarbij overigens ook woningeigenaren in Verenigingen van Eigenaren worden ondersteund.

Deze Rondetafel Stookjerijk heeft er zeker toe bijgedragen dat partijen in Amersfoort weer nieuwe stappen zetten naar energiezuinige en zelfs energieneutrale huurwoningen!

Meer informatie

Presentatie NMU