Actietafel ‘Biomassa: samen kansen benutten’

maart 4, 2016

Actietafel ‘Biomassa: samen kansen benutten’

Beter gebruik van biomassa biedt kansen voor het sluiten van kringlopen in de Utrechtse regio. Hoe benutten we de kansen en omzeilen we de knelpunten? Daarover gaan we het op 24 maart hebben tijdens de actietafel ‘Biomassa: samen kansen benutten’. Doel: hoogwaardige inzet van biomassa in Utrecht bevorderen door kennisdeling en het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden.

biobased kidshuis biomassa
Biobased Kidshouse. Bron: Bouwwereld, 2013

Wie, wat, waar en wanneer

Wat: Bijeenkomst over de hoogwaardige inzet van biomassa in de provincie Utrecht, ter bevordering van de Circulaire Economie.
Wanneer: Donderdagmiddag 24 maart
Wie: Partijen uit de regionale biomassaketen: Zowel aanbieders, afnemers als bevoegd gezag
Biomassa: samen kansen benutten

Aanleiding biomassa tafel

Vorig jaar heeft de Alliantie Cirkelregio Utrecht biomassa benoemd als een zeer kansrijke stroom bij het bevorderen van de circulaire economie in de provincie Utrecht. Deze alliantie bestaat uit: Utrecht Sustainability Institute (USI), Economic Board Utrecht (EBU), gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, provincie Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Vervolgens  heeft de NMU de inzet van biomassa binnen de provincie beter in kaart gebracht. Hierbij is gekeken naar de diverse betrokken partijen en hun rol binnen het proces. In het onderzoek zijn meerdere knelpunten naar voren gekomen, maar ook diverse kansen die we kunnen benutten voor de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Graag willen wij deze kennis met jullie delen en benutten om te komen tot hoogwaardige toepassing van biomassa in de keten! Vervolgens gaan we samen het gesprek aan om te kijken wat er nodig is om de ketens rondom biomassa te sluiten.

Programma

  • Ontvangst
  • De resultaten in vogelvlucht. Delen van inzichten rondom beschikbare biomassa in de regio
  • Kansen pakken: welke kansen kunnen we samen benutten? Wat is daarvoor nodig?
  • Op naar een hoogwaardige alliantie: afspraken maken over welke stappen nodig zijn om te komen tot een goede regionale samenwerking en de hoogwaardige inzet van de beschikbare biomassa in de provincie Utrecht.
  • Afronding

Deelnemen en meer informatie

Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan deze Ronde Tafel? Stuur dan een mail naar Stefanie Cozijn of bel met 030-2567350. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u vanzelfsprekend een vervanger aandragen.