Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur gepresenteerd

november 30, 2017

Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur gepresenteerd

Landbouw en natuur weer meer met elkaar verbinden. Boeren die nauw samenwerken met groene organisaties. Die zo produceren dat onze leefomgeving er beter van wordt. Zodat er steeds meer soorten planten en dieren te zien zijn in een steeds mooier landschap. En de ondernemers een goede boterham kunnen verdienen. Die droom willen de natuur- en landbouworganisaties in Utrecht werkelijkheid maken met hun Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Op 30 november, boden ze het plan aan bij Mirjam Maasdam-Hoevers, landbouwgedeputeerde bij de provincie Utrecht.

De initiatiefnemers van het Actieplan zijn de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), Landschap Erfgoed Utrecht, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, LTO Noord en de agrarische collectieven in de provincie Utrecht. Zij willen het plan gaan uitvoeren in samenwerking met provincie, waterschappen en lokale overheden. Daarvoor sommen ze in het actieplan een aantal acties op voor diverse partijen.

Hard nodig

Uitvoering van het Actieplan is hard nodig. Door intensivering en schaalvergroting van de landbouw nam de soortenrijkdom in veel landbouwgebieden af. En dan gaat het niet alleen om vogels en planten, maar ook om insecten en het bodemleven. Niet voor niets kondigden onlangs nog 18 landelijke natuur-, landbouw en kennisorganisaties een Deltaplan Biodiversiteitsherstel 2030 aan.

De initiatiefnemers in Utrecht hebben al een aanpak voor ogen. Zij willen af van de harde grenzen die zijn ontstaan tussen natuur- en landbouw. En een beweging in gang zetten naar slimme combinaties waar de natuur én de landbouw van profiteren. Door kringlopen op regionale schaal te sluiten en ruimte te geven aan natuurlijke processen nemen de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid toe. Ook wordt de landbouw minder gevoelig voor ziekten en plagen. Landbouw met natuur kan op allerlei niveaus worden ontwikkeld: van het erf tot een heel gebied. De initiatiefnemers willen in de praktijk aan de slag, boeren inspireren, nieuwe aanpakken testen, ervaringen delen en zodoende verder ontwikkelen.

Inloopbijeenkomst Landbouwvisie

De initiatiefnemers roepen de provincie Utrecht op om ‘haar’ acties uit het Actieplan vast te leggen in de nieuwe Landbouwvisie, en om de acties samen met hen uit te voeren. De nieuwe Landbouwvisie was het onderwerp van twee inloopbijeenkomsten op 30 november 2017. Tijdens de avondbijeenkomst nam gedeputeerde Maasdam-Hoevers het Actieplan in ontvangst. Plaats van handeling was de Foyer van het Huis voor de provincie, Archimedeslaan 6 te Utrecht.