Aardgasloos Het Burgje is het onderzoeken waard

oktober 25, 2016

Aardgasloos Het Burgje is het onderzoeken waard

De NMU vraagt de gemeente Bunnik om te onderzoeken hoe de nieuwbouwwijk Het Burgje toch aardgasloos en energieneutraal kan worden. Daarbij wil de NMU de gemeente graag ondersteunen en meedenken.

aardgasloosHet initiatief ‘Het Burgje’ beoogt duurzaamheid uit te stralen: “duurzaam en kleinschalig wonen in het groen”. Op de gemeentelijke website wordt de nieuwbouwwijk beschreven als één van de meest duurzame wijken van Nederland. Dit wordt vertaald in diverse keuzes voor de inrichting, bouw en het gebruik van het gebied. Men wil bij de ontwikkeling van het initiatief duurzaamheid niet als een ‘groen sausje’ over een conventioneel plan gieten maar duurzaamheid verankeren in het (ontwerp)proces.

Verbazing over aardgasnetwerk

Het verbaasde de NMU dan ook zeer dat voor Het Burgje een aardgasnetwerk wordt aangelegd. De NMU vindt het gebruik van fossiel aardgas niet meer van deze tijd en betreurt het dat de gemeente Bunnik in haar aanbesteding blijkbaar niet heeft gestuurd op aardgasloos.

Veel partijen in de provincie Utrecht werken aan een energieneutrale provincie. Zo stimuleren bijvoorbeeld de provincie Utrecht, Economic Board Utrecht, de NOM Alliantie Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht het totstandkomen van aardgasloze wijken. Voor bestaande wijken is dit uiteraard een spannende uitdaging, maar niet onhaalbaar. Voor nieuwbouwprojecten zou dit een vanzelfsprekendheid moeten zijn, vind de NMU – evenals het realiseren van energieneutrale woningen.

Verzoek om onderzoek naar aardgasloos

In een brief aan de gemeente verzoekt de NMU de gemeente dan ook te laten onderzoeken hoe de wijk aardgasloos aangelegd kan worden en hoe energieneutrale woningen gerealiseerd kunnen worden. De NMU wil de gemeente daarbij ondersteunen en met haar en de geselecteerde partij in gesprek gaan om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de wijk alsnog aardgasloos aan te leggen.

Overige verduurzaming

De NMU ziet bovendien nog meer mogelijkheden voor duurzaam gebruik van de wijk. Bijvoorbeeld door:

  • straten zo aan te leggen, dat regenwater vanzelf naar berm en/of oppervlaktewater stroomt, zodat afvoeren en het onderhoud daarvan niet meer nodig zijn;
  • te bezien of de huizen regenwateropslag kunnen krijgen waarmee toiletten doorgespoeld kunnen worden;
  • een verlichtingsplan voor energiezuinige openbare verlichting op te stellen, dat rekening houdt wordt met dieren;
  • oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte aan te leggen;
  • gereserveerde parkeerplaatsen voor deelauto’s aan te leggen.