24 september: Ode aan 596 bomen van Amelisweerd

september 7, 2017

24 september: Ode aan 596 bomen van Amelisweerd

Stop verbreding A27, schort besluit huidige plannen op, onderzoek alternatieven die duurzamer en effectiever zijn.

ODE AAN 596 BOMEN

Zondag 24 september bomenherdenking in Amelisweerd – geen nieuwe kap, maar oplossingen voor mobiliteit die wél werken!

Op 24 september 1982, exact 35 jaar geleden, sneuvelden 596 bomen voor de aanleg van de snelweg A27 door Amelisweerd. Nu dreigen voor de verbreding van de A27 opnieuw circa 800 bomen aan west- en oostzijde van de bak gekapt te worden. Weer een enorme aanslag op ons geliefde Amelisweerd. Laat het niet opnieuw gebeuren!

Programma met Vincent Bijlo, Cees Grimbergen en anderen. Muziek, zang en kranslegging
Waar: Weiland naast het Markiezenbos aan de Koningsweg (ingang Nieuw Amelisweerd). Zie kaartje in de bijlage.
Tijd: 16.00 – 18.00 uur. Start programma 16.30 uur.
Voor actuele Info over programm
a: snelwegen-utrecht.nl/ode.
Kom zoveel mogelijk lopend, met fiets of OV
Geen nieuwe kap maar oplossingen voor mobiliteit die wel werken.

Geen nieuwe kap van nóg eens 800 bomen

Hoe komen we aan dit getal?

We baseren ons op twee bronnen. Als eerste het rapport van Copijn Boomspecialisten uit 2013, in opdracht van Rijkswaterstaat gemaakt, over de oostkant van de snelweg. Als tweede de bomenkaart van de gemeente Utrecht, voor de westkant. Copijn gaat ervan uit dat er 707 bomen zullen sneuvelen aan de oostkant van de snelweg in Amelisweerd  en in het Krommerijngebied ten Noorden daarvan. Opvallend is, dat Copijn uitgaat uit van een strook van 25 meter bos die zou moeten verdwijnen, terwijl Rijkswaterstaat zegt niet meer dan 15 meter nodig te hebben.

Waarom rekent Copijn op zoveel meer schade?

  1. De betonnen bak van de snelweg moet opnieuw verankerd worden met zgn. groutankers
  2. Een nieuw onderhoudspad.
  3. Latere schade als gevolg van de kap: bijvoorbeeld zonnebrand bij beuken die plotseling ’s zomers in het volle licht staan.
  4. Er moet een nieuwe bosrand worden gemaakt voor het dak op de bak. Zogenaamde aanhechting kan bomen gaan kosten. .
  5. Boomwortels steken ver uit, dus ook bomen die verder staan dan 15m gaan kapot.

Bij een voorzichtige telling met 15m komen we op circa 600 bomen aan de oostkant. Voor de westkant van de snelweg, bij de sportvelden, maken we een voorzichtige schatting van 200 bomen die moeten sneuvelen, gebaseerd op de bomenkaart van de gemeente. Vóór 1982 hoorde dit gebied ook bij Amelisweerd. Zo komen we op minimaal 800 bomen.

 

Ook het ecosysteem en het wortelsysteem zullen kapotgaan bij kappen
Het gaat niet alleen om die 800 bomen. Bomen groeien in een ecosysteem met allerlei planten, struiken, grond met bepaalde micro-organismen. Daar leven weer allerlei dieren in. Bomen communiceren met elkaar via hun wortels,  aangevuld met een netwerk van schimmeldraden. Het wood wide web. Dit is wetenschappelijk aangetoond en in de publiciteit gekomen via boswachter Peter Wohlleben.  Kap je een deel van dit wortelsysteem weg, dan tast je ook het communicatiesysteem aan.

Help ons posters en flyers verspreiden om 24 september onder de aandacht te brengen

Vanaf woensdag 6 september zijn posters en flyers beschikbaar op het Milieucentrum.

Ophaaladres: Milieucentrum, Oude Gracht 60. Openingstijden: ma-do 9.30 -17.00 uur, vrijdag 9.30 -13.00 uur.

Posters
Wil je een poster (A3 formaat) op je raam ophangen? Hoe meer posters op ramen, des te meer het opvalt. Zelf uitprinten kan ook, als je een A3 printer hebt. Je kunt ook posters verspreiden op opvallende plekken (waar het officieel mag).

Folders
Voor Lunetten zijn er kaartjes beschikbaar met flyerwijkjes voor huis aan huis folderen langs de snelwegen. Voor Hoograven is er 1 wijkje. Voor Voordorp en Veemarkt  graag contact opnemen met tienekedegr@gmail.com

In andere wijken flyeren naar eigen inzicht.

We zien je graag op 24 september!

Kerngroep Ring Utrecht: samenwerkingsverband van bewoners-, natuur- en milieugroepen in Utrecht
www.snelwegen-utrecht.nl

Twitter: @ringutrecht