200 Biltenaren investeren in energiezuiniger woning

september 17, 2015

200 Biltenaren investeren in energiezuiniger woning

Ruim 200 inwoners van de gemeente De Bilt hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in een of meer maatregelen om hun woning energiezuiniger te maken. In totaal hebben bewoners voor €850.000 geïnvesteerd en voerden lokale ondernemers voor een groot deel de werkzaamheden uit. Dat blijkt nu de balans is opgemaakt van de actie ‘De Bilt Bespaart Energie’, een gezamenlijk project van energiecoöperatie BENG! en gemeente De Bilt.

zonnepaneelHet project heeft als doel mensen te ondersteunen bij het realiseren van een comfortabele en energiezuinige woning met lagere woonlasten. En draagt bij aan de gemeentelijke ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Bijna 7000 eigenaar-bewoners van een woning, gebouwd vóór 1976, kregen de mogelijkheid om voor een sterk gereduceerde prijs hun woning te laten scannen. De verwachting was dat 400 inwoners een scan lieten maken. Susteen, een gespecialiseerd adviesbedrijf in energiebesparing, voerde in totaal 507 scans uit. Daarbij werd gekeken naar het energieverlies, naar kansrijke besparingsmaatregelen en naar de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen.

Een advies laten opstellen is één ding, het gaat natuurlijk om het daadwerkelijk laten uitvoeren van een energiebesparende maatregel. Het precieze aantal daarvan is niet bekend, omdat niet iedereen gebruik heeft gemaakt van een via Susteen uitgebrachte offerte, maar soms elders een offerte liet maken. Een betrouwbare schatting komt op een aantal van 230 besparingsacties, waarvan er al 202 zijn uitgevoerd. En dat terwijl vooraf was uitgegaan van 100 besparingsmaatregelen. Ook wethouder Brommersma, met duurzaamheid in haar portefeuille, nam maatregelen om haar woning energiezuiniger te maken: “Deze actie laat goed zien dat de kracht van duurzaamheid zit in het inspelen op kansen en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen, zoals kostenbesparingen. Dat ruim 200 inwoners deze kans al pakten, is een mooie ontwikkeling”.

Degenen die hebben meegedaan, gaan dat in het komend winterseizoen merken in de vorm van meer wooncomfort en een lagere energierekening. Wie om wat voor reden dan ook nu niet meedeed of een woning heeft van na 1976 kan voor tips en adviezen terecht op www.beng2030.nl.