Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Natuur op het platteland

Natuur op het platteland

Rijkdom neemt af
Agrarische landschappen kennen van oudsher een hoge rijkdom aan natuur. Veel van de huidige natuurgebieden in Nederland waren ooit gewoon in agrarisch gebruik: bloemrijke hooilanden, weidevogelreservaten, etc. Door modernisering van de landbouw is de soortenrijkdom de laatste decennia sterk verminderd. Het aantal vogels nam de laatste 30 jaar met 50% af. Kleine landschapselementen zijn verwijderd, waterpeilen verlaagd en de hoeveelheid mest is vergroot. Voor bijen en vlinders zijn steeds minder bloemen beschikbaar.


Natuur en productie

Meer aandacht voor natuur hoeft echter niet ten koste te gaan van de productie. Natuur en landbouw kunnen elkaar juist versterken en hier is een term voor: functionele agrobiodiversiteit. Een gezond bodemleven is goed voor de landbouwproductie. Variƫteit in planten is goed voor de gezondheid van vee en bespaart kosten voor arbeid en krachtvoer. Hagen of bloemrijke randen herbergen natuurlijke plaagbestrijders en daardoor hoeft een boer minder vaak te spuiten.

Waterkwaliteit
De kwaliteit van het oppervlaktewater is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Deze verbetering stagneert echter en het oppervlaktewater voldoet nog lang niet aan de Europese normen voor ecologische kwaliteit. Uitspoeling van mest vormt hierbij een belangrijke oorzaak. De ecologische doelen voor water zijn volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moeilijk te verenigen met huidige landbouwvormen.

Gewasbescherming
Ook gewasbescherming vormt een aandachtspunt. Volgens een Nijmeegse studie is er een verband tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de afname van vogels op het platteland. Via het water komen de middelen terecht bij insecten waarvoor ze eigenlijk niet bedoeld zijn. En dit heeft weer een effect op insectenetende vogels. Veel van de insecten die door vogels worden gegeten, leven een deel van hun leven in water.

Meer lezen?
Vogels en landbouwgif
Waterkwaliteitsbeleid
Biodiversiteit in de landbouw

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI