Zomeravondlezing: De Energietransitie – het klimaatakkoord in context

Zomeravondlezing: De Energietransitie – het klimaatakkoord in context

1 juli 2019
20.00 - 22.00

Niemand zal nog onbekend zijn met “de energietransitie”, de ambitie om binnen enkele decennia het huidige energiesysteem dat voor het overgrote deel draait op fossiele energie, om te bouwen naar een duurzaam, emissievrij energiesysteem dat grotendeels op hernieuwbare energie gebaseerd. Van wat niet zolang geleden nog grotendeels een academische,  zakelijke of ambtelijke discussie was is het een maatschappelijke discussie geworden die de gemoederen soms hoog doet oplopen. In deze zomeravondlezing zal Gert Jan Kramer deze ontwikkelingen in context plaatsen. Hij zal laten zien hoe eerdere energietransities – kolen in de 19e eeuw en olie en gas in de 20e – de huidige maatschappij hebben vorm gegeven. De betekenis van goedkope energie voor de maatschappij is niet te onderschatten en maakt de uitdaging van de voor ons liggende transitie enorm. Maar technologie biedt hoop. Zon en wind zijn pas relatief kort ‘schaalbaar en betaalbaar’, en waterstof en andere synthetische brandstoffen zullen de komende decennia het palet aan alternatieve energieën complementeren. Technisch en technischeconomisch is het mogelijk om de doelen van Parijs te halen. Maar politiek maatschappelijk is het een enorme uitdaging: dat is de context van het klimaatakkoord. Het klimaat vraagt dat we die uitdaging aangaan!

Terug naar agenda

Zomeravondlezing: De Energietransitie – het klimaatakkoord in context

Hotel Theater Figi, Het Rond, Zeist, Netherlands