Wat is de toekomst van ons bos?

Wat is de toekomst van ons bos?

4 juni 2019
20.00 - 22.00

  • Kosten: gratis

Bram Mabelis (gedragsecoloog) zal dinsdagavond 4 juni a.s. een presentatie verzorgen met als titel “Wat is de toekomst van ons bos?

Bosbeheerders streven naar een goed functionerend bosecosysteem. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk motief.  Desondanks zijn delen van het bos op de Utrechtse Heuvelrug kaal gekapt. Welke invloed zal dit hebben op het bosecosysteem?  Hoe kunnen we de biodiversiteit van een bosgebied  behouden ondanks houtoogst en recreatieve activiteiten?

De ambities, zoals vermeld in de Bosvisie van Staatsbosbeheer (2013), namelijk  beter beschermen, duurzaam benutten en meer beleven,  zullen successievelijk onder een loep worden gelegd. De bedoeling hiervan is een discussie op gang te brengen over bosbeheer in een tijd dat natuurorganisaties minder financiële steun kunnen verwachten van de overheid.

Boswachterij Amerongse Berg

In de presentatie zullen situaties worden getoond waar een bosbeheerder mee te maken kan krijgen. Het betreft zowel situaties in het bos op de Utrechtse Heuvelrug als die in het oerbos Białowieża in Polen, waar de laatste twee jaar drie keer zoveel  bomen zijn gekapt als in het Beheerplan staat aangegeven.

De lezing wordt aanbevolen voor iedereen, die de bossen in onze omgeving een warm hart toedraagt.

Terug naar agenda

Wat is de toekomst van ons bos?

Karel Fabritiusstraat 3, Veenendaal, Netherlands