Visie Groen en Biodiversiteit gemeente Houten

Visie Groen en Biodiversiteit gemeente Houten

5 juni 2019
20.00 - 22.00

  • Organisatie: Gemeente Houten
  • Inschrijven bij: secretariaatRO@houten.nl
  • Meer informatie: Gemeente Houten

Denkt u met ons mee over de flora en fauna in Houten?

Kom dan naar de bijenkomst op woensdag 5 juni om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek met u over de flora en fauna in Houten. En geeft Bureau Waardenburg een toelichting over groen en biodiversiteit in Houten.

Doel van deze bijeenkomst is om samen met ons mee te denken over de flora en fauna. Houten beschikt over heel veel groen. Dat is ons eigen gemeenschappelijke groen, maar het gaat ook om het eigendom van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, recreatieschap, agrariërs en inwoners.

 

Wij willen in Houten meer ruimte geven aan de flora en fauna in het stedelijke gebied en het buitengebied. Hierbij richten we ons onder andere op het verhogen van de belevingswaarde (spelen en recreatie) van het groen en de natuur in onze gemeente. En we richten ons op het versterken van biodiversiteit in de hele gemeente en sterkere verbindingen tussen het groen in het stedelijke gebied met het buitengebied.

 

Samen met u willen wij kijken waar er kansen liggen om de kwaliteit van het groen te verhogen en datgene wat we hebben te optimaliseren. Om dit te bereiken heeft het college van b. en w. in het collegeprogramma 2018-2022 de ambitie opgenomen om een Visie op Groen en Biodiversiteit (verscheidenheid van dieren, planten, micro organismen en ecosystemen) op te stellen voor het hele grondgebied van Houten. De ontwikkeling van deze visie wordt uitgevoerd door bureau Waardenburg, Ecologie en Landschap. Zij zullen tijdens de bijeenkomst uitleggen hoe informatie over de staat van het groen en de natuur aan een kaart van Houten kan worden gekoppeld.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om met de medewerkers van bureau Waardenburg en of met elkaar van gedachten te wisselen. Het college wil bij de ontwikkeling van de visie zoveel mogelijk organisaties, instanties en inwoners betrekken.

Wilt u met ons meedenken of heeft u misschien al goede ideeën, meld u dan aan voor de bijeenkomst via secretariaatRO@houten.nl

Tijdens de bijeenkomst kunt u zich ook aanmelden voor de klankbordgroep. Deze groep blijft nauw betrokken bij de ontwikkeling van de visie.

Terug naar agenda

Visie Groen en Biodiversiteit gemeente Houten

Onderdoor 25, Houten, Netherlands