Online natuurlezing door Niels de Zwarte

Online natuurlezing door Niels de Zwarte

1 maart 2022 - 1 maart 2022
20:00 - 22:00

De stad is en blijft in de eerste plaats een biotoop voor mensen. Deze functie sluit soms natuurfuncties uit, maar biedt soms ook onvermoede kansen. De stad blijkt een rijk leefgebied met een grote biodiversiteit. Verschillende dier- en plantensoorten vinden nu een beter leefgebied in stedelijke gebieden dan in de omliggende landelijke gebieden.

Stadsecoloog Niels de Zwarte houdt zich bezig met het onderzoeken, beschermen en versterken van die biodiversiteit in de stad, ofwel met ‘urbane ecologie’. Hij vertelt erover tijdens zijn online lezing op dinsdag 1 maart. En over natuurinclusief bouwen, een veelbelovend onderdeel van stadsplanning. Welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig?

Tot slot geeft hij praktische tips voor behoud en verbetering van biodiversiteit in de eigen leefomgeving. Het wordt een lezing vol inspiratie met sprekende beelden.

Niels de Zwarte is adjunct-directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en leidt daar tevens de onderzoeksafdeling Bureau Stadsnatuur. Hij is medeauteur van het boek ‘Stadsnatuur Maken | Making Urban Nature’.

De lezing is opgebouwd uit 3 à 4 blokken van 10 à 15 minuten. Bij deze lezing, via Zoom, kom je zelf niet in beeld en kun je ook niet meepraten, maar tijdens de blokken kun je via de chatbox wel vragen stellen. Na elk blok beantwoordt Niels (in ongeveer 5 minuten) de vragen van de chat.

 

Datum: dinsdag 1 maart 2022
Tijd: 20:00-21:00 uur; login om 19:50 uur
Online te volgen:
https://us06web.zoom.us/j/89570688723

Terug naar agenda

Online natuurlezing door Niels de Zwarte

Amersfoort, Netherlands