Landgoed Den Treek-Henschoten | Natuur van de droge zandgronden

Landgoed Den Treek-Henschoten | Natuur van de droge zandgronden

5 april 2022 - 5 april 2022
20:00 - 22:00

Droge gebieden met bossen en heidevelden zijn qua natuur niet de meest opwindende gebieden. Ze lijken eentonig en soms zijn ze dat ook. Maar wie goed kijkt en de tijd neemt, ontdekt toch een boeiende natuur.

In deze lezing besteedt Wim Knol aandacht aan de droge natuur van het landgoed Den Treek-Henschoten. Daar wisselen uitgestrekte bossen zich af met heidevelden, oude zandverstuivingen, akkers, jeneverbessen, struwelen  en schrale graslanden. Wat kun je daar aantreffen en hoe wordt deze natuur beheerd? En is hier de komende 100 jaar nog natuurwinst te boeken? Dit in een omgeving die steeds drukker wordt en waar verzuring van de bodem, meer nog dan klimaatverandering, de mogelijkheden bepaalt.

Wim Knol is als landschapsecoloog (adviesbureau) al 40 jaar verbonden aan Landgoed Den Treek-Henschoten. Daarnaast was hij als wetenschapper werkzaam als landschapsecoloog in Wageningen, als beheerder van De Veluwezoom bij Natuurmonumenten en als wildecoloog bij de Jagersvereniging.

De lezing is opgebouwd uit 3 à 4 blokken van 10 à 15 minuten. Bij deze lezing, via Zoom, kom je zelf niet in beeld en kun je ook niet meepraten, maar tijdens de blokken kun je via de chatbox wel vragen stellen. Na elk blok beantwoordt Wim (in ongeveer 5 minuten) de vragen van de chat.

Terug naar agenda

Landgoed Den Treek-Henschoten | Natuur van de droge zandgronden

Amersfoort, Netherlands