De Merel en M.U.S.

De Merel en M.U.S.

24 januari 2023 - 24 januari 2023
20:00 - 22:00

De merel; wat ooit een schuwe bosvogel was veranderende in een algemene tuinvogel. Maar nu lijkt zelfs die algemene tuinvogel niet meer zo algemeen te zijn. Wat is daar aan de hand? Kennis over het voorkomen van de merel wordt onder andere verzameld via M.U.S. (Meetnet Urbane Soorten). Vrijwilligers tellen volgens een vaste methode welke vogels er bij hen in de wijk voorkomen. Vogeldeskundige Jan Schoppers van SOVON vertelt meer over de merel en M.U.S. . Aanvullend daarop vertelt stadsecoloog Willem Kuijsten hoe die informatie gebruikt wordt bij het beschermen van de natuur in de stad.

Begin vorige eeuw beschreef Jac. P. Thijsse – één van de oprichters van Natuurmonumenten – de merel als een schuwe bosvogel. Maar hij nam in die tijd ook waar dat steeds meer merels in Nederland bleven. De eeuw daaropvolgend veranderde de merel tot een echte cultuurvolger, inmiddels de talrijkste broedvogel. Én de meest bekende vogel van ons land. Bij de jaarlijkse tuintelling van de Vogelbescherming staat de merel al jaren in de top 3. Het jaar 2022 was ‘het jaar van de merel’. Helaas stierven in dat jaar veel merels door het usutu-virus. Hoe gaat het nu met de door ons zo gewaardeerde vogel met zijn melodieuze zang?

‘Meten is weten’ gaat ook op voor kennis over vogels. Om de populatieontwikkeling van wilde vogels over langere termijn te onderzoeken zijn betrouwbare monitoringsprogramma’s essentieel. M.U.S (Meetnet Urbane Soorten) is zo’n monitoringsprogramma voor vogels in steden. Om de natuur in de stad te beschermen bij bouwactiviteiten, met name de huismus en de gierzwaluw, heeft de gemeente Amersfoort een Soort Management Plan (S.M.P 2023-2032) opgesteld. De gemeente gaat M.U.S. gebruiken als onderdeel van het S.M.P.

Naast huismus en gierzwaluw worden met M.U.S. jaarlijks ook trends berekend voor alle andere soorten die in de stad Amersfoort voorkomen, zoals de merel. Door middel van M.U.S. krijg je een beeld hoe het gaat met een groot aantal broedvogelsoorten. Het allerleukste en interessante van M.U.S. is dat het iets is waaraan iedereen kan meedoen! Hoe? Ook dat komt aan de orde.

De lezing wordt georganiseerd door Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort, een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.
De lezing is ook online te volgen via https://us06web.zoom.us/j/88645334316. Vragen stellen kan echter alleen live in Het Groene Huis.

 

 

Terug naar agenda

De Merel en M.U.S.

Het Groene Huis, Schothorsterlaan, Amersfoort, Netherlands