Bos en -beheer, discussies over bomenkap

Bos en -beheer, discussies over bomenkap

1 oktober 2019
20:00 - 22:00

Natuurlezing van Simon Klingen

Bomen staan flink in de belangstelling. Veel recreanten wandelen liever in parken en bossen dan in polders, zandverstuivingen of heidevelden. Daarom woeden ook bijna overal heftige discussies over bosbeheer en bomenkap. Aan de ene kant klinkt het pleidooi om voor de opslag van kooldioxide meer bomen aan te planten. Aan de andere kant worden biomassacentrales gestookt met snoeiafval. Her en der op de Utrechtse Heuvelrug wordt bos gekapt om het areaal heide te vergroten. De gemeente Amersfoort krijgt veel kritiek als ze in Park Randenbroek of Nimmerdor bomen en struiken verwijdert. Het Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer discussiëren eveneens over het beste bosbeheer. De Vereniging Natuurmomenten heeft her en der de bomenkap stilgelegd, omdat de leden erg veel kritiek hadden op het bosbeheer. Worden er inderdaad te veel bomen gekapt? Hoe moeten we onze bossen beheren en hoe kunnen we op een verantwoorde manier kappen? Bomenkenner Simon Klingen komt naa

Terug naar agenda

Bos en -beheer, discussies over bomenkap

Schothorsterlaan 21, Amersfoort, Netherlands