13e Soester Eng lezing

13e Soester Eng lezing

12 april 2023 - 12 april 2023
20:00 - 21:30

  • Organisatie: Stichting Vrienden Soester Eng
  • Kosten: gratis

Wat is de toekomst van de Soester Eng? Welk toekomstbeeld geeft ons en komende generaties houvast om een eng als die van Soest te blijven ontwikkelen? Over deze belangrijke vraag houdt landschapsarchitect Paul Roncken de dertiende Soester Englezing, waarvoor wij u met groot genoegen uitnodigen

Dr. ir. Paul Roncken adviseert de provincie Utrecht over trends en ruimtelijke ontwikkelingen in landelijk en stedelijk gebied. Hij is verbonden aan de leerstoelgroep landschapsarchitectuur van de Wageningen Universiteit en is directeur van de stichting NatuurCollege, een innovatienetwerk voor hedendaagse relaties tussen mens en natuur in onderzoek, onderwijs en verbeelding.

Roncken bespreekt de meerdere paden die mogelijk zijn om de Soester Eng te behouden voor toekomstige generaties. Als bijvoorbeeld bodem en water sturend worden, dan heeft dat gevolgen voor het grondgebruik en beheer en de aanwezige gewassen. Als de Utrechtse Heuvelrug zich ontwikkelt met grote stille natuurkernen en levendige flanken met meer recreatieve verbindingen, dan kan de Soester Eng drukker gaan worden. Als de nadruk komt te liggen op het verduurzamen van de relatie met de bebouwing om de Eng heen, dan kan dit aanleiding zijn voor meer intensieve voedselnetwerken, het telen van biologische grondstoffen voor isolatiematerialen en het versterken van biodiversiteit in de overgangen van gevels, tuinen en landschapselementen.

lees verder

Terug naar agenda

13e Soester Eng lezing

Soesterbergsestraat 18, Soest, Netherlands