Gratis constructieberekening en quickscan voor particulieren

Gratis constructieberekening en quickscan voor particulieren

Je wilt misschien wel een duurzaam dak, maar waar begin je? Is je dak wel sterk genoeg? En wat zijn de opties? Kies je voor zonnepanelen, of voor groen? Of waterberging, een terras, of een combinatie? De NMU komt je te hulp! Buurtinitiatieven (minimaal 10 deelnemers) die serieus willen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn, en hiervoor ook al budget hebben gereserveerd, komen in aanmerking voor een gratis constructieberekening en quickscan.

Stap 1: Constructieberekening

Woon je in een buurt waarin je samen met de buren een project voor verduurzaming van de daken wil opzetten? Stap 1 is uitzoeken of je dak wel sterk genoeg is voor een extra belasting. Dit kom je te weten door een constructieberekening te laten maken. Voor 20 buurten waarin ten minste 10 huishoudens samenwerken, zijn berekeningen beschikbaar. Bij voorkeur worden meerdere duurzame toepassingen in combinatie met elkaar gerealiseerd, voorwaarde is dat ‘groen’ in ieder geval voor 50% onderdeel is van het kleurenpallet.

Stap 2: Quickscan

Indien het dak sterkt genoeg blijkt, volgt stap 2: een quickscan laten opstellen. Een quickscan geeft inzicht in welke verschillende varianten duurzaam dak er mogelijk zijn. Het gaat hierbij om de functies waterberging (blauw), biodiversiteit (groen), PV panelen (geel) en terrasfuncties (rood). Bij voorkeur worden meerdere kleuren in combinatie met elkaar gerealiseerd, voorwaarde is dat ‘groen’ in ieder geval voor 50% onderdeel is van het kleurenpallet. In de quickscan wordt ook een maatschappelijke kosten-baten analyse uitgevoerd voor de verschillende scenario’s, en randvoorwaarden in kaart gebracht.

Voorwaarden voor gebruikmaking van aanbod

We hebben constructieberekeningen en quickscans beschikbaar voor 20 buurten waar (minimaal) 10 particulieren samenwerken.

Je komt hiervoor in aanmerking als je serieuze interesse hebt om te investeren in een duurzaam dak. We vragen je dit van te voren ook aan te geven. We gaan er dan ook vanuit dat je overgaat tot aanleg duurzaam dak als uit de constructieberekening blijkt dat je dak sterkt genoeg is. Als je dit toch niet doet, betaal je de gemaakte kosten voor het advies aan ons terug; zo kunnen we dan alsnog iemand anders hepen.

Om ervoor te zorgen dat de adviesbureaus zo efficiënt en goed mogelijk hun werk kunnen doen, zoek je de volgende documenten en informatie bij elkaar:

Voor de constructieberekening

  • Bouwtekeningen van het pand (op te vragen bij bouwer en/of gemeente).
  • Indien deze bouwtekeningen niet leverbaar zijn, een simpele schets – inclusief foto’s. Op deze schets staan de afmetingen en ‘hart op hart’ afstanden tussen de balken en de overspanningsrichtingen.
  • Is het niet mogelijk deze data aan te leveren omdat het plafond bijvoorbeeld afgestuct is, dan resteert de optie om toestemming te geven om één of meerdere gaten te maken in het stuc van zo’n 15 bij 15 cm. In dat geval komt de constructeur langs en kijkt hoe de constructie is. De dakeigenaar moet vervolgens wel zelf de gaten weer dichtmaken. Voor langskomen wordt € 50,- in rekening gebracht.

Voor de quickscan

  • Constructieberekening
  • Overzichts- en detailfoto’s van het dakoppervlak (doorvoeren, objecten op het dak, dakranden, etc)
  • Afmetingen van het dak
  • Indien beschikbaar: bouwtekeningen

Hoe vraag je dit aan?

  • Download het inschrijfformulier, vul hem in en mail aan i.benschop@nmu.nl
  • Deadline voor eerste ronde is 15 maart
  • Daarna kijken we welke aanvragen we kunnen honoreren. Bij overvraging selecteren we op kleur (combinatie van kleuren heeft de voorkeur heeft en groen is een voorwaarde), mogelijke voorbeeldwerking van een pand en op spreiding door de provincie.

Link naar het inschrijfformulier

Tags:
Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider Duurzame Daken, Bouwen voor de toekomst