Gasvrij wonen in Het Burgje

Verkoop fase 2 Het Burgje start – de gasloze woning een mooi alternatief!

Dinsdag 26 augustus gaat de verkoop van fase 2 van de woningen in Het Burgje van start. Het Burgje is een nieuwbouwwijk in Odijk, gemeente Bunnik. Het project is vergund voor woningen met aardgasaansluiting, maar op aanraden van de NMU biedt Nijhuis Bouw de kopers de keuze voor een aardgasvrije woning. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook een slimme investering om de waarde van uw huis te verhogen.

Gasvrij wonen: een duurzame keuze

In het hele land gaan we van het aardgas af. Alle woningeigenaren zullen op termijn verplicht worden om hun woning hierop aan te passen, bijvoorbeeld door hun CV ketel te vervangen door een warmtepomp. Kopers van de woningen in Odijk kunnen die keuze nu al maken.

Hoe ziet een aardgasvrije woning in Het Burgje eruit?

In een aardgasvrije woning wordt het huis en het sanitair water elektrisch verwarmd. Hiervoor is een lucht-water warmtepomp nodig. De aardgasvrije woningen in Het Burgje worden aangeboden met een Alklima Power Inverter 7,5 kW lucht-water warmtepomp. Deze komt in de plaats van de CV-ketel. De boiler heeft een inhoud van 200 liter, die de dagelijkse behoefte voor een gemiddeld huishouden dekt.

Zonnepanelen

Omdat een warmtepomp elektriciteit gebruikt, is het slim om zoveel mogelijk energie zelf op te wekken met zonnepanelen. Naast de standaard zonnepanelen die de ontwikkelaars aanbieden, kunnen kopers afhankelijk van de woning, extra zonnepanelen nemen. U kunt dit in een persoonlijk gesprek met een van de woonconsulenten van Nijhuis Bouw bespreken. Tevens is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij een buurtstroom-project in de buurt. De NMU en Buurtstroom kunnen hierbij helpen. Is er momenteel geen dak in de buurt in de aanbieding, dan helpen wij graag zoeken en organiseren.

Techniek en gebruik warmtepomp

De NMU organiseerde voor kopers in fase 1 een avond over de woning met warmtepomp. Alle vragen over techniek en gebruik die de revue passeerden, zijn beantwoord door Nijhuis in hun nieuwsbrief van april 2019.

Wat kost mijn aardgasvrije woning?

Een aardgasvrije woning is in aanschaf duurder dan een vergelijkbare woning op aardgas. Daarentegen zijn de energielasten lager en is de verkoopwaarde van een aardgasvrije woning hoger. Een duurzame investering dus. De extra investering voor de aardgasvrije woning in Het Burgje bedraagt € 13.450,-. (Dit geldt voor woningen met in de basis een trapkast. Voor woningen met in de basis géén trapkast geldt een prijs van € 15.240,-. In de berekeningen is uitgegaan van € 13.450,-). Voor deze warmtepomp geldt een subsidie van € 1.900,-. Zie de website van RVO en zoek op de codes:

  • KA12440 PUHZ-SW75 YAA + EHST20d-VM2c (alleen verwarmen) en
  • KA12442 PUHZ-SW75 YAA + EHST20d-VM2c (koelen of verwarmen).

Om de warmtepomp zijn werk te laten doen, zal het elektriciteitsverbruik stijgen. Er zijn echter geen kosten voor aardgasgebruik, een gasaansluiting en toekomstige vervanging van de CV-ketel. Bovendien kunt u de benodigde elektriciteit geheel of grotendeels zelf opwekken met extra zonnepanelen.

In onderstaand overzicht geven wij een indicatie van de kosten: inzichtelijk wordt dat de extra hypotheekkosten lager zijn dan de uitgespaarde kosten voor aardgas (en elektriciteit in geval van aanschaf zonnepanelen).

Kosten wonen in een aardgasvrije woning
(afgezet tegen een woning met aardgas)
Meerkosten warmtepomp  Meer/minder 
Luchtwaterwarmtepomp  € 13.450,00
Subsidie warmtepomp (www.rvo.nl)  € -1.900,00
Meerkosten  € 11.550,00
Zonnepanelen
Extra zonnepanelen + extra omvormer (14 panelen voor 3500 kWh warmtepomp)  € 5.000,00
BTW aftrek voor particulieren  € -1.050,00
Meerkosten  € 3.950,00
Kostenplaatje gasloze woning met extra zonnepanelen
Extra financiering benodigd voor gasloze woning inclusief extra zonnepanelen  € 15.500,00
Kosten per maand extra financiering gasloze woning  € 54,00
Vervallen vastrechtkosten gas per maand  € -20,00
Verlaging energierekening – gerekend met prijzen 2019 – per maand  € -89,17
Verlaging energierekening – gerekend met prijzen 2026 – per maand  € -103,75
Financieel voordeel per maand in 2019: € 55,- oplopend naar € 70,- vanaf 2026
Kostenplaatje gasloze woning zonder extra zonnepanelen
Extra financiering benodigd voor gasloze woning exclusief extra zonnepanelen  € 11.550,00
Kosten per maand extra financiering gasloze woning  € 39,00
Vervallen vastrechtkosten gas per maand  € -20,00
Verlaging energierekening – gerekend met prijzen 2019 – per maand  € -22,08
Verlaging energierekening – gerekend met prijzen 2026 – per maand  € -51,25
Financieel voordeel per maand in 2019: € 3,- oplopend naar € 32,- vanaf 2026

De geschatte kosten zijn gebaseerd op het gemiddeld gasverbruik in een woning van 150 m2 (1500 m3), extra stroomverbruik door de warmtepomp van 4000 kWh, en een hoeveelheid van 3500 kWh die opgewekt wordt met eigen zonnepanelen. Voor energieprijzen 2019 is gerekend met € 0,79 per m3 gas en € 0,23 per kWh. Voor die van 2026 met € 0,89 per m3 gas en € 0,18 per kWh. Deze prijsontwikkeling zal met stapjes gaan de komende jaren. Geschatte kosten voor extra financiering zijn gebaseerd op de huidig geldende rente van 1,5%.

In bovenstaand financieel plaatje zijn kosten voor vervanging warmtepomp cq CV ketel niet meegenomen. Orde grootte zien deze er als volgt uit: warmtepomp: vervanging na 15 a 20 jaar: € 8.000 a € 9.000,-;  CV-ketel: vervanging vanaf 2021 verplicht door hybride ketel: € 6.000,- a € 7.000,-.

Financiering

U ziet dat het financieel gunstig uitpakt als u kiest voor de aardgasvrije variant. Gelukkig zijn er ook financieringsmogelijkheden.  Zo kunt u de meerkosten meefinancieren in de hypotheek; dit kan tot 106% van de woningwaarde. Dit extra bedrag komt dan bovenop de maximale hypotheek die gebaseerd is op het inkomen. Voor een woning met minimaal een energielabel A++ of een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van maximaal 0,6 kunt u maximaal € 9.000,- extra lenen.  Voor een woning met EPC 0 of lager, kunt u € 15.000,- extra lenen. Voor al deze mogelijkheden geldt de eis van een minimaal bruto gezinsinkomen van € 33.000,-. Het extra geleende bedrag wordt buiten de inkomenstoets gehouden. Daarnaast bieden sommige financiers rentekorting en bestaan de Energiebespaarlening en Duurzaamheidslening. Laat u goed informeren. De makelaars van Het Burgje werken samen met de financieel adviseurs van Hanno.

Tot slot: mocht het niet lukken de warmtepomp in uw hypotheek mee te financieren: er zijn ook partijen in de markt die de warmtepomp in een leaseconstructie aanbieden.

Meer informatie

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met  Ieke Benschop, Natuur en Milieufederatie Utrecht:  i.benschop@nmu.nl,  030 – 256 73 50.

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider groene daken, windenergie en CO2 Bank