Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Opleiding: Emissiemetingen voor SCIOS (scope 6 certificering)

Opleiding: Emissiemetingen voor SCIOS (scope 6 certificering)

Opleiding

Omdat de samenleving vraagt om goed opgeleide professionals en experts op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie, en de breedte en complexiteit daarvan groot is, heeft het Platform Kwaliteit luchtmetingen (PKL) het initiatief genomen om een opleiding Lucht op te zetten op post-HBO niveau. Deze opleiding geeft u een stevige basis voor uw werkzaamheden op het gebied van luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding wordt georganiseerd door VVM en PAO Techniek en Management.

De opleiding bestaat uit vijf blokken:

Blok 1: Industriële luchtverontreiniging deel 1: Wet- en regelgeving, vergunningverlening en maatregelen
Blok 2: Industriële luchtverontreiniging deel 2: Emissiemetingen, -schattingen en geur
Blok 3: Luchtkwaliteit deel 1: Wet- en regelgeving, besluitvorming en maatregelen / Effecten en fijn stof
Blok 4: Luchtkwaliteit deel 2: Meten en modelleren
Blok 5: Depositie: Wet- en regelgeving, besluitvorming, meten en rekenen
De vijf blokken zijn ook afzonderlijk te volgen. Elk blok wordt afgesloten met een examen. Bij het succesvol afronden van de gehele opleiding ontvangt u een door CPION gecertificeerd diploma.

Resultaat

De opleiding heeft tot doel inzicht te geven in het brede werkveld van luchtverontreiniging door het presenteren van verschillende doorsneden van het vakgebied vanuit de theorie en de praktijk op post-HBO niveau. Het resultaat van de opleiding is dat u over een stevig fundament beschikt over:

Luchtverontreiniging in alle stappen van de causale milieuketen: luchtverontreinigende activiteiten – emissies – verspreiding – blootstelling en effecten – depositie en effecten – sturing om de luchtkwaliteit te verbeteren
Luchtverontreiniging op verschillende schaalniveaus: mondiaal – Europees – nationaal – lokaal
Bronnen van luchtverontreiniging: industrie, landbouw, wegverkeer, scheepvaart
Luchtverontreiniging in alle stappen van de beleidscyclus: Beleid – wet- en regelgeving – uitvoering (milieuspoor – ruimtelijk spoor) – monitoring en evaluatie
Vergunningverlening en industriële luchtverontreiniging
Ruimtelijke besluitvorming in relatie tot luchtkwaliteit / depositie
Het vaststellen van de luchtverontreiniging en luchtkwaliteit door middel van het ontwikkelen en uitvoeren van meetprogramma’s en het modelleren van de luchtkwaliteit met verspreidingsmodellen
Het analyseren, beoordelen en borgen van de kwaliteit van onderzoek
Het treffen van maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en de depositie


Organisatie: VVM Netwerk van Milieuprofessionals

Locatie: Utrecht

Adres: Aristo, Utrecht

Tijd: 14:30 tot 21:30 uur.

Kosten: € 5.700,- prijs is inclusief alle studiematerialen en diners

Aanmelden is verplicht en kan via https://www.vvm.info/cursussen/luchtverontreiniging-luchtkwaliteit-en-depositie

Meer informatie: https://www.vvm.info/cursussen/luchtverontreiniging-luchtkwaliteit-en-depositie

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI