Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Wind in de provincie

Wind in de provincie

De plaatsing van windmolens binnen de provincie Utrecht brengt grote dilemma’s met zich mee. De NMU herkent zich zeer in de complexe afweging tussen natuur, landschap en milieu. Voor de toekomst van onze leefomgeving is het overschakelen op duurzame energiebronnen, zoals windenergie, van levensbelang.

Visie NMU op duurzame energie

We hebben in Utrecht alle locaties en alle duurzame energiebronnen nodig, willen we de provinciale doelstelling behalen om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit is ook van belang voor Nederland en Europa als geheel: elke bijdrage om de doelstelling te halen is nodig in (inter)nationale doelstellingen te bereiken. Duurzame energie is hét instrument voor een effectief klimaatbeleid. Tijdens het opstellen van de huidige structuurvisie (voormalig streekplan) is er een zorgvuldige afweging geweest van verschillende locaties in onze provincie. Er is een tiental locaties afgevallen vanwege (voornamelijk) landschappelijke argumenten. Bij het opstellen van de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, is windenergie wederom één van de thema’s.

Impact op het landschap

Het argument dat de openheid van het landschap wordt aangetast door windmolens, onderschrijven we ten dele. Windmolens zijn vanzelfsprekend zichtbaar, maar dat betekent niet automatisch dat ook de openheid van het hele landschap zal worden aangetast. De vorm en de hoogte van windmolens maakt dat afhankelijk van de afstand in meer of mindere mate zullen opvallen. Afhankelijk van andere bebouwing zullen wegvallen tegen hun omgeving. Daarom pleit de NMU ook voor de bouw van windmolenparken bij bestaande hoofdinfrastructuur.

Relatief korte tijd invloed

Daarnaast is er een grote kans dat de aanwezigheid van windmolens van ‘relatief’ tijdelijke aard is. Over 20 jaar, wanneer de windturbines vervangen zouden moeten worden, is windenergie waarschijnlijk niet meer de meest rendabele vorm van duurzame energie. Dan maken we massaal gebruik van biomassa, zonne-energie en warmtekoude opslag. Deze vormen van duurzame energie hebben nu nog enige jaren nodig hebben om een grootschalige bijdrage te kunnen leveren aan de energievoorziening. Vergeleken met de bouw van een bedrijventerrein of woonwijk is de invloed van windmolens op het landschap op de lange termijn veel kleiner.

Daar komt nog bij dat veel mensen windmolens niet lelijk vinden, maar zien als een positief baken voor een schone en duurzame toekomst. Ze zijn er trots op dat Utrecht een positieve bijdrage levert aan de oplossing van het klimaatprobleem.

Locaties in Utrecht

In de provincie Utrecht zijn er een aantal concrete projecten voor windenergie in ontwikkeling. Wij steunen deze locaties, mits ze voldoen aan onze randvoorwaarden. Deze voorwaarden hebben we beschreven in de landelijke visie ‘Geconcentreerde Windkracht in de Lage Landen’ uit 2009 en in het advies ‘Duurzaam opgewekt’ uit 2011. In dit laatste advies zijn zoekgebieden voor windenergie opgenomen. Projecten die passen binnen deze zoekgebieden steunen wij graag, uiteraard moet wel voldaan worden aan onze criteria. Zo moet de geluidsbelasting binnen de normen blijven en mag geen onherstelbare schade aan vogelpopulaties worden toegebracht. We steunen een aantal projecten in ontwikkeling, te weten het project Goyerbrug, langs het Amsterdam Rijnkanaal ten zuiden van Houten. Ook de locaties ’t Klooster in Nieuwegein en de Veerwagenweg (Houten) steunen wij. Eventuele uitbreiding van de opstelling windmolens richting Wijk bij Duurstede vinden wij positief.

Ook de locaties Lage Weide en Rijnenburg (gemeente Utrecht), langs de A12 bij Woerden en initiatieven langs het Amsterdam Rijnkanaal ten noorden van Utrecht kunnen op onze steun rekenen.

Ieke Benschop
Energiebesparing, windenergie en CO2 Bank Utrecht
Telefoonnummer: 030 - 2567 355
i.benschop@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI