Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Wind

Wind

Een moderne turbine wekt met wind genoeg elektriciteit op voor 2000 huishoudens. Een windmolen heeft een ruimtelijke impact; maar vergeet niet dat je ongeveer 10 voetbalvelden vol zonnepanelen nodig hebt dezelfde hoeveelheid energie op te wekken.

Nieuwegein: wind molens energieagenda tempoDe provincie heeft met het Rijk afgesproken om in 2020 minimaal 65,5 MW windenergie te hebben staan. Eind 2015 staat er 25 MW. Dit zijn de molens in Lopik, Houten, Nieuwegein. Eind 2016 heeft RvS bezwaren voor plaatsing molens in Vianen verworpen. Zodoende komen er in 2017 in Vianen drie molens bij.

Ook in de gemeenten Amersfoort, Utrecht, Houten, Wijk bij Duurstede en Lopik wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor windenergie. De NMU draagt graag haar steentje bij.

Zie ook onze visie op windenergie.

Wat doet de NMU aan windenergie?

Wat de NMU doet aan wind:

  • enthousiasmeren beslissers, colleges en gemeenteraden
  • volgen gemeentelijk proces, stimuleren participatie vanuit de omgeving
  • ondersteunen energiecoöperaties die aan de slag willen met windenergie

Gedragscode Wind op Land

Landelijk zijn de Natuur en Milieufederaties ondertekenaar van de Gedragscode Windenergie op Land. Wij hechten groot belang aan een goed ingericht proces om met de omgeving te komen tot de juiste locaties voor windenergie en de mogelijkheid voor bewoners en bedrijven om te participeren.

Green Deal Wind

Daarnaast werken de Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu aan de totstandkoming van een landelijke Green Deal. Doel van deze Green Deal is met alle betrokken partijen afspraken te maken over hoe het proces om te komen tot een succesvol windproject er idealiter uitziet. We willen komen tot heldere procesafspraken die gaan over wie, op welke manier en op welk moment betrokken wordt bij de plannen en op deze manier komen tot een breed gedragen aanpak voor participatie en draagvlak wind op land projecten.

Ieke Benschop
Energiebesparing, windenergie en CO2 Bank Utrecht
Telefoonnummer: 030 - 2567 355
i.benschop@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI