Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Energielandschappen

Energielandschappen

Dat de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale energievoorziening om veel meer windmolens, zonnepanelen, biomassa en warmteputten vraagt dan we nu in gebruik hebben staat buiten kijf. Maar hoe gaan zulke energielandschappen er dan eigenlijk uitzien?

Rijnenburg energielandschappen

Voorbeeld van een ‘energielandschap’: NL Solarpark De Kwekerij bij Hengelo.

Hoe geven we die duurzame opwek een plek in onze dichtbevolkte provincie zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid voor mens en natuur? Wie bepaalt er wat een waardevol en evenwichtig landschap is en hoe duurzame energie daaraan bijdraagt? En hoe zorgen we ervoor dat al die duurzame energie ook lokaal meerwaarde creëert? Allemaal relevante vragen die opkomen bij de term ‘energielandschap’, en reden voor de NMU om in 2017 met zoveel mogelijk partijen hierover in gesprek te gaan.

De komende tijd gaan we aan de slag met het uitwerken van een visie op energielandschappen, en zullen we steeds actiever gaan meedenken over gebiedsontwikkeling en de ruimtelijke inpassing van duurzame energie op verschillende schaalniveaus. Onze fysieke gebruiksruimte is schaars en dat levert lastige dilemma’s op. De NMU vindt het belangrijk om die dilemma’s te benoemen, serieus te nemen en samen met belanghebbenden te zoeken naar oplossingen die recht doen aan de complexiteit van lokale omstandigheden. Want die oplossingen zijn er vaker dan je denkt! Door energielandschap te plaatsen in de bredere context van het CO2-vraagstuk, en door open met de bewoners van een gebied te praten over de kansen en knelpunten voor een energielandschap creëer je letterlijk en figuurlijk de ruimte om slim in te spelen op lokale zorgen en behoeften.

Wat dat betekent voor energielandschappen in de praktijk? Voor de NMU betekent het in elk geval dat energiebesparing onderdeel is van de discussie, dat het belang van veerkrachtige natuur en landschap vraagt om zorgvuldigheid bij inpassing van duurzame energie, maar ook dat duurzame energie kansen biedt als drager van allerlei andere behoeften in lokale gemeenschappen.

Ons denken hierover is nog volop in ontwikkeling; daarom zullen we de rest van 2017 benutten om onze ideeën verder aan te scherpen en te toetsen in de praktijk.

Je bent van harte uitgenodigd om mee te denken met de NMU op dit thema met ons te delen! mail naar g.de.vries@nmu.nl .

Gerben de Vries
Energie en Grondstoffen
Telefoonnummer: 06 48 544 258
g.de.vries@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI