Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Overstromingskaart Utrecht

Overstromingskaart Utrecht

Overstromingskaart Utrecht / Evacuatieplan

Overstromingskaart UtrechtDe Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gaat over veiligheid in de regio en gaat in dat kader onder andere over rampenbestrijding. De VRU heeft een regionale Overstromingskaart Utrecht gemaakt, waarop ze haar inwoners informatie geeft over overstromingen, potentieel getroffen plekken en evacuatiemogelijkheden binnen de regio. Ook geeft de kaart informatie over hoe mensen zich kunnen voorbereiden op een eventuele overstroming en zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Er worden verschillende situaties geschetst, zoals hoogwater in de Lek en zware storm.

De overstromingskaart is gericht op publiek en burgers en is bedoeld hen te informeren, het bewustzijn te vergroten en hun handelingsperspectief te beïnvloeden. De regionale overstromingskaart is een initiatief van de VRU, Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht en alle waterschappen in de regio.

Meerlaagsveiligheid

VRU gaat uit van concept ‘meerlaagsveiligheid’. Dit concept is in 2008 geïntroduceerd in het Nationaal Waterplan voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid. Het concept van meerlaagsveiligheid gaat uit van drie ‘lagen’:

  • Preventie: maatregelen die de kans op een overstroming proberen te verkleinen (bv. dijkversterking)
  • Ruimtelijke inpassing: gevolgbeperkende maatregelen (bv. gebouwen en openbare ruimte preventief aanpassen aan risico)
  • Rampenbeheersing: maatregelen die de rampenbeheersing rond een overstroming verbeteren (crisismanagement, rampenplan, evacuatieplan, verbeteren risicobewustzijn).

De regionale overstromingskaart geeft invulling aan deze laatste laag.

Waar is het een voorbeeld van?

De regionale overstromingskaart is een voorbeeld van Weten en Willen, want de kaart geeft burgers en bewoners inzicht in potentieel getroffen plekken, geeft informatie over een goede voorbereiding hierop met als doel dat bewoners zich hierop zo goed mogelijk voorbereiden. De kaart geeft dus ook aanleiding tot Werken, omdat het handelingsperspectief biedt aan burgers en overheden.

Ambitie van de VRU

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gaat over veiligheid in de regio en werkt daarom met andere partijen aan de bescherming van onze regio tegen water. In dat kader gaat de VRU onder andere over rampenbestrijding. De dreiging van een overstroming is nog steeds actueel in Nederland. De regionale overstromingskaart maakt onderdeel uit van de landelijke campagne overstroomik.nl, die moet zorgen dat inwoners en bedrijven zelf weten wat ze moeten doen als het mis gaat, om zo de schade te beperken.

Meer info

Document

 

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI