Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Klimaatsafari Houten

Klimaatsafari Houten

De Klimaatsafari Houten is een initiatief van Architectuurcentrum Makeblijde in Houten en kwam tot stand dankzij de steun van Duurzaamheidsfonds Houten, Gemeente Houten en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

In 2015 werkten bewoners van Houten tijdens vier klimaatsafari’s intensief samen met klimaatdeskundigen, architecten en ontwerpers, met als doel het gezamenlijk bedenken van maatregelen om wateroverlast, droogte of hittestress tegen te gaan in verschillende wijken in Houten.

klimaatsafari Houten

Ook in Houten zijn maatregelen tegen de gevolgen van klimaatveranderingen noodzakelijk. De afgelopen jaren was er soms hevige regenval, waarbij de waterafvoer niet toereikend was zodat tunnels en riolering volliepen.

Op klimaatgebied is er veel mogelijk. Eenvoudige maatregelen variëren van de aanleg van meer groen, de plaatsing van een simpele regenton, het verminderen van stenen oppervlaktes tot verhoogde stoepranden en bermgoten. Complexer zijn de aanleg van wadi’s, infiltratiezones, daktuinen met slim watervasthouden, groene gevels of geavanceerde waterbergingssystemen onder of op gebouwen en pleinen. Ingrepen moeten op specifieke locaties telkens anders ruimtelijk ingepast worden.

De Klimaatsafari Houten

Er zijn stadswandelingen geweest in drie wijken (de Erven, het Centrum en de Campen), waar als eerste problemen te verwachten zijn – als er in de nabije toekomst geen maatregelen worden genomen die de negatieve gevolgen van extreme wateroverlast of langdurige droogte verminderen. Daarnaast is er ook een fietsexcursie op de Vijfwal geweest.

De opgave voor elke groep was om te kijken hoe en waar de wijk verbeterd en verfraaid kan worden met maatregelen die bovendien goed en noodzakelijk zijn voor ruimtelijke adaptatie. De bewoners en gebruikers kennen hun eigen stad het beste en weten als geen ander waar de mogelijke oplossingen liggen voor de specifiek voor Houten geldende klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken.

Resultaten

Houten_klimaatsafariDe resultaten van de klimaatsafari zijn door Architectuurcentrum Makeblijde verzameld en geanalyseerd. In het najaar van 2015 werden de voorstellen gepresenteerd en aan de gemeente overhandigd tijdens het seminar WATER | STAAT tijdens de themadag over het Houtens klimaat.

De gemeente Houten zal de resultaten bekijken op haalbaarheid, om deze vervolgens mee te nemen in het nieuwe duurzaamheidsplan van de gemeente.

Waar is het een voorbeeld van?

De Klimaatsafari Houten is een voorbeeld van een project op het gebied van Weten en Willen. Het geeft inzicht in de kansen en mogelijkheden en geeft handelingsperspectief aan de gemeente en bewoners. Het is ook een voorbeeld van hoe bewoners betrokken kunnen worden bij het onderwerp, sterker nog hoe zij als adviseur kunnen optreden richting de gemeente.

Geleerde lessen

De bewoners en gebruikers kennen hun eigen stad het beste en weten als geen ander waar de mogelijke oplossingen liggen voor de specifieke klimaat- en duurzaamheidvraagstukken. Het zijn juist de bewoners die zich het systeem door dagelijkse gebruik eigen hebben gemaakt. In hun verhaal liggen de oplossingen voor zowel ruimtelijke adaptatie als voor nieuwe gebruiks-, belevings- en verbetersuggesties.

Meer info

Website

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI