Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en dat merken we nu al in onze omgeving: hogere temperaturen, nattere winters en heftiger buien. Bovendien hebben we meer kans op wateroverlast, op droge zomers en op hittestress in de stad. De kranten staan vol met de gevolgen. Willen we die in de toekomst kunnen beheersen, dan zullen we onze omgeving anders moeten gaan inrichten. Dat is klimaatadaptatie.

klimaatadaptatie

Wateroverlast in Nieuwegein. Foto: GroenLinks Nieuwegein

Bestand tegen wateroverlast

De opgave is: bouwen aan steden en dorpen die bestand zijn tegen wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Dat betekent dat we onze steden en dorpen meer ‘klimaatbestendig’ en ‘waterrobuust’ moeten gaan inrichten. In de toekomst gaan we bij nieuwe investeringen steeds meer rekening houden met de grotere kwetsbaarheid van ons leefgebied, om schade aan de volksgezondheid en de regionale economie zoveel mogelijk te beperken.

Coalitie Regio Utrecht

Veel organisaties (overheden, particulieren, bedrijven) zijn daar al mee bezig. In de regio Utrecht heeft een tiental overheidsinstanties in 2014 de intentie uitgesproken om gezamenlijk te anticiperen op klimaatveranderingen; samen vormen deze instanties de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht. Zij willen ervoor zorgen dat steden en dorpen ook in 2050 nog aantrekkelijk zijn om in te leven, en bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Koploperprojecten klimaatadaptatie

Veel organisaties in de regio zijn al bezig met klimaatbestendige steden en dorpen, binnen een aantal projecten. In 2016 zette de NMU deze projecten op een rij in een inventarisatie, samen met adviesbureau Sweco en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De projecten lopen uiteen van groot tot klein, en de initiatiefnemers variëren van overheden tot bewoners.

We hebben enkele koploperprojecten uit de inventarisatie gelicht en een eigen webpagina gegeven:

Slim koppelen aan andere ontwikkelingen

Uit de opsomming blijkt dat het belangrijk is om klimaatopgaven slim te koppelen aan andere ruimtelijke ontwikkelingen. Een voorbeeld: De herinrichting van een weg, die al op de planning stond, kan meteen op een klimaatbestendige manier worden aangepakt. Zo worden kosten bespaard en bereid je het gebied slim voor op de toekomst. De kennis en ervaring die hierbij is opgebouwd wordt nog niet altijd met anderen gedeeld. Juist als overheden, bewoners, kennisinstellingen én bedrijven gaan samenwerken krijgt klimaatadaptatie nog meer invulling en draagvlak.

De NMU vindt klimaatadaptatie belangrijk. We leveren graag een bijdrage aan het ontstaan van samenwerking en het ondersteunen van initiatieven van onderop.

De inventarisatie is een groeidocument. Mist u een koploperproject of heeft u aanvullende informatie, laat het ons weten!

Jeannine van BreeLinkedin profiel van Jeannine van Bree
Duurzame mobiliteit | Groen-blauwe stad
Telefoonnummer: 06 41 525 475
j.van.bree@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI